Hangt er boven Zeist ook een linkse wolk?

12 februari 2023
tekst: Henny Fokkema; foto: Tuhin khamaru via Pixabay

De wolken

Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag.

En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
Daar gaat een dame, schapen met een herder –
De wond’ren werden woord en dreven verder,
Maar ‘k zag dat moeder met een glimlach weende.

Toen kwam de tijd dat ‘k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,
Ik greep niet naar de vlucht van ’t vreemde ding
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

– Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide –

Martinus Nijhoff
 

In het weekend  van 28 januari waarschuwde onze VVD-premier, Mark Rutte, voor de linkse wolk. Met de linkse wolk doelde hij op het geplande samengaan van de PvdA en GroenLinks. Het samengaan van deze links georiënteerde partijen zou alleen maar lastenverhogend werken en weinig goeds opleveren voor de hardwerkende Nederlander, aldus onze premier in De Telegraaf.  Deze start van de VVD-campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is in de media breed uitgemeten.  Telkens als het woord “wolk” terugkeerde, kwam het gedicht van Martinus Nijhoff over dwarrelen, zoals een wolk soms doet. Ik vroeg me af: hangt er ook een linkse wolk boven Zeist?

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022 behaalden GroenLinks zeven zetels, de PvdA één zetel, de SP één zetel en D66  - als ik deze partij ook tot de linkse partijen reken – zes zetels, samen goed voor 15 van de 33 raadszetels. Naar de wolken kijkend zou je kunnen zeggen dat GroenLinks het heel goed heeft gedaan, maar of dat een linkse wolk inhoudt, betwijfel ik zeer. 

Kijkend naar het stemgedrag van de diverse fracties in de laatste raadsvergaderingen,  valt mij het volgende op.
De PvdA-motie voor een tijdelijke verhoging van 130% naar 150% van de norm voor de geld-terug-regeling werd niet aangenomen door de raad en ook de volledige fractie van Groen Links stemde tegen deze motie.  De motie in het kader van armoedebestrijding, ingediend door de PvdA, SP en  NDZ werd eveneens door de raad verworpen en ook toen weer stemde de gehele fractie van GroenLinks tegen.

Blikkend op de politieke werkelijkheid van Zeist dan schijnt de coalitiezon volop aan een blauwe hemel van VVD, GroenLinks, D66 en CU/SGP en is er van een links-rechtse tegenstelling in de raad in het geheel geen sprake.

Ook valt het mij op dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 er structureel en principieel nauwelijks beleid is ontwikkeld om de economische ongelijkheid tussen de diverse bewonersgroepen in ons dorp enigszins recht te trekken en dat een openlijke gedachtevorming daarover in de raad niet of nauwelijks plaatsvindt.

Liggend in het gras en kijkend naar de wolken zou het mij lief zijn de linkse wolk eens echt boven Zeist te zien hangen. Zou ik in de wolken willen zien dat de PvdA en GroenLinks de handen ineen zouden slaan. Zou ik wensen dat D66 toetrad tot de linkse wolk opdat de waarden van gelijkwaardigheid, solidariteit, gelijke kansen, duurzaamheid en de waarde van een ondersteunende overheid gezamenlijk met de andere linkse partijen in structureel beleid zouden worden omgezet.  

Misschien naïef, maar ik zou dat willen opdat ik liggend met mijn kleinkinderen in het gras niet hoef te “schreien” omdat onze premier bang is voor een linkse wolk.
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Henny schreef eerder:
Hoe zinvol is het burgeramendement in Zeist?

Meer over wolken:
Een enkele regendruppel boven Zeist

Volgende bijdrage:
Stop de 4e route!

 

Reacties

Ik volg de Zeister politiek niet, maar het lijkt me dat je op grond van 2 moties van de honderden geen conclusies kunt trekken.
Dit Zeistermagazine volg ik wel, en het valt op dat regelmatig een waarneming zwaar uit verband wordt getrokken, om tot een of andere 'ophef'-conclusie te komen. Dat zal wel het moderne schrijverschap zijn, er moet elke week een pakkend stukje worden geproduceerd.
Of er in dit geval toch iets serieus aan de hand is, valt niet te beoordelen aan de hand van de hier geboden informatie. Bij mij zorgt dat voor wrevel.
Wel een mooi gedicht.

een mooi verhaal
inhoudelijk
en literair

Hier zie je weer de grote verschillen tussen landelijke nemen lokale politiek. In Zeist is GroenLinks rechts en vergeten waaruit ze ontstonden: linkser kon haast niet. PPR, PSP en CPN. Het sociale aspect is ingeruild voor alleen maar groene gedachten.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.