Inspraak

29 november 2019
tekst: Marcel Leenders, foto's: Roel van Nieuwstadt / Johan Janssen

Onlangs, tijdens de inspraakavonden op het gemeentehuis van Zeist, werden bewoners en ondernemers in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over de centrumvisie.

Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Vooral door degenen die zich niet konden vinden in de nieuwe verkeerssituatie.

In totaal, verdeeld over twee donderdagavonden, waren er zo’n veertig insprekers die allen drie minuten spreektijd kregen om hun zegje te doen voor de aanwezige raadsleden. En na elke vijf insprekers werden de leden van de raad in de gelegenheid gesteld om nog enkele vragen te stellen.

Het is een gevoelig onderwerp en de publieke tribune was dan ook op beide avonden drukbezet. Men had voor de gelegenheid zelfs vijftig klapstoeltjes bijgeplaatst om alle betrokkenen te accommoderen en van een zitplaats te voorzien.

Wat opviel was het feit dat bijna alle insprekers zich negatief uitlieten over de nieuwe centrumplannen, en het aanwezige publiek het niet kon nalaten hierop te reageren door enthousiast en uitbundig te applaudisseren. Terwijl het na een zeldzaam positieve inbreng juist muisstil was in de zaal. En als de voorzitter niet zo zijn best had gedaan het aanwezige publiek te wijzen op deze ongepaste uiting van enthousiasme, dan had men waarschijnlijk aan het eind van de avond op de banken gestaan…

Leve de democratie !

 

Volgende column: De waarde van mensen in de politiek
 

Bijdrage: 
Column: 

Reacties

Beste Marcel, hoe kan het dat het je OPVALT dat er geen applaus was voor een positief geluid over de rampzalige verkeerssituatie die onder het valse mom van centrumvisie over inwoners en ondernemers van Zeist is uitgestort? Met alle extra autokilometers, verkeersgevaren en CO2 uitstoot? Al 3,5 jaar verzet de burgerij zich tegen die verkeersplannen, tot aan de rechter en de Raad van State toe! En nu pas valt het je op????

Hai Rob,
Ik heb alleen maar willen aangeven dat wanneer men enkel juicht en joelt voor maar één (whatever) mening de ander dan maar liever zwijgt. Dat is niet fair en democratisch.
Groet Marcel

Beste Marcel, ik herken bovenstaande beschrijving niet. Ook voor de inbrengers die positief waren, is geklapt. Ik zag het klappen als een waardering voor de moeite die mensen genomen hadden om een bijdrage te leveren. Dat was voor velen van ons best spannend. Ik heb voor alle bijdragen geklapt en vond het juist ongemakkelijk dat dat tijdens de tweede inspraakavond niet meer mocht. Ik vind juist het mooie van democratie, dat je een andere mening mag hebben en dat daar ook met interesse naar geluisterd wordt.

Hoi Tilly,
Je hebt gelijk, maar tijdens de sessies was het toch echt duidelijk dat een positieve kijk niet bijzonder gewaardeerd werd. En tijdens de 2e sessies werd er beslist niet geklapt voor de positieve bijdragen. Het was zelfs angstig stil vond ik. En dat is niet fair en democratisch wil ik alleen maar aangeven. Dit weerhoud de mensen met een andere mening (whatever)zich uit te spreken
Groet Marcel

Huh? Tilly en Marcel jullie hebben toch verkering? Is dit gesprek niet veel leuker aan de ontbijttafel?

Er zijn blijkbaar meer leuke Tilly's.
Ben wel benieuwd!
Gr. Marcel

Een redelijk oppervlakkig stukje over een sluitstuk van een 6 jaar durend debat met de bestuurders over wat door de meeste Zeistenaren als een heel slechte visie en een mislukt plan wordt gezien. Het doet weinig recht aan de verontwaardiging en emoties die door vrijwel alle samensprekers naar voren werd gebracht. Het valt te waarderen dat de raad en wellicht binnenkort ook het college nu toch duidelijk erkennen dat er fouten zijn gemaakt en dat er belangrijke besluiten moeten worden teruggedraaid.
Misschien dat ook Marcel Leenders nog ooit tot dat inzicht mag komen en dat hij er dan een iets diepgravender en inhoudsrijker stukje over zou kunnen publiceren.
Grappig kun je het noemen dat er als foto een moment opname is toegevoegd uit 2015 waar wij als initiatiefgroep Centrumvisie Zeist NEE een petitie aan de burgemeester aanbieden. 2015!

Hoi Peter,
Ik heb alleen maar willen aangeven (net als de voorzitter trouwens) dat juichen en joelen voor de ene partij en stilzwijgend morren als iemand een andere mening verkondigd niet fair en democratisch is.
Groet Marcel

Marcel, wat niet democratisch is is je mening opdringen en mensen blokkeren op facebook. Het is heel erg democratisch om voor de ene wel te klappen en voor de andere niet. Dat is een uiting van je mening. Dat is misschien vervelend voor die persoon, maar zo is het nu eenmaal. Maar er is niks ondemocratisch aan.

Net als in een raad is er niets mis mee om instemming te betuigen of zelfs afkeur. Men wil het liever niet omdat de raadsleden bij voorkeur het alleenrecht behouden van instemming of afkeur in het brave Zeist. Meer emotie zou heel goed zijn. Overigens was er wel degelijk ook bij "andersdenkenden" een, zij het licht, applaus.
Kijk naar het Engelse parlement, daar is het tonen van je voorkeuren cultuur.

Het lijkt mij fair en democratisch om naar de inwoners van Zeist te luisteren. Uw mening is inmiddels wel duidelijk.

Maar spreken hier echt de burgers of is het een klein luidruchtig clubje dat je steeds tegenkomt.
Ik heb ook van die avonden meegemaakt en er zijn echt hooligans bij.
Helaas maakt de gemeente zichzelf ook niet geloofwaardiger door steeds maatregelen draaien. Houd die rug toch eens recht

Je denkt toch niet dat de gemeente draait omdat er 100 luidruchtige mensen op een tribune zitten. Het is uiteindelijk tot die koppetjes doorgedrongen dat het breed niet meer gepikt wordt en dat ze er echt een drama van hebben gemaakt. Helaas geven ze dat in hun woorden nog niet toe, maar in daden gelukkig een beetje wel nu het tunneltje en de Korte Steijnlaan morgen weer opengaan. Helaas zijn we er daarmee nog lang niet. Het worden rumoerige en hectische jaren. Trek alvast maar uw portemonnee.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.