Hulp bij de belastingaangifte

25 februari 2023
tekst: Dieuwke de Vries; Foto: Catgarina Gerritsen

Humanitas Heuvelrug, Bibliotheek Zeist en Schuldhulpmaatje organiseren spreekuren over het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2022. Deskundige vrijwilligers van Humanitas bieden inwoners van Zeist gratis hulp bij het invullen van hun aangifte en beantwoorden vragen. De spreekuren vinden plaats op 9 maart, 23 maart, 7 april en 20 april (ochtend) en 17 maart, 31 maart en 14 april (namiddag) in de bibliotheek Zeist. Heb je een vraag over de inkomstenbelasting? Wil je hulp bij het doen van aangifte? Of vind je het lastig aangifte te doen via de computer? Je bent welkom!

Vrijwilliger worden?
Misschien kent u één van deze vrijwilligers zelf, want vrijwilligers van Humanitas zijn al sinds de start nauw betrokken bij de verschillende Wegwijscafé’s in Zeist. Zij beantwoorden vragen op financieel terrein en helpen bij financiële regelingen zoals de energietoeslag.

Voor ons team in Zeist zijn wij op zoek naar vrijwilligers met digitale vaardigheden en affiniteit met financiën om wekelijks of tweewekelijks mee te draaien in een Wegwijscafé. Meld je aan door een mailtje te sturen naar heuvelrug@humanitas.nl of een appje naar telefoonnummer 06-51695511.

Complexe regels en procedures
Van origine helpen vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie mensen op individuele basis met het financieel zelfredzaam worden. Dit omvat een breed spectrum: van het helpen van een deelnemer die in de schulden zit om hier weer uit te komen, al dan niet met inzet van de Regionale Sociale Dienst, tot deelnemers die er ineens alleen voor komen te staan leren hun financiën te beheren en te administreren. Altijd met het oogmerk de deelnemer zo snel mogelijk zelfredzaam te laten worden.

Wat hierbij niet helpt is dat wij in Nederland een samenleving hebben gecreëerd waarin ouderen, vluchtelingen, asielzoekers en mensen aan de onderkant van de samenleving overladen worden met een scala aan uiterst complexe regels en procedures. Dit, samen met de noodzaak dan ook nog eens digitaal vaardig te zijn, maakt dat die zelfredzaamheid soms niet te realiseren is. Vervelend voor de deelnemer, maar ook vervelend voor de vrijwilliger voor wie het moeilijk is de deelnemer ‘los te laten’. Gelukkig is daar in Zeist zoiets als de Wegwijscafé’s. Op verschillende plekken in Zeist werken professionals en vrijwilligers op vaste tijden zij aan zij om inwoners van Zeist met raad en daad te helpen.

Wegwijscafé’s
Tijdens de lockdowns van 2020 en 2021 waren ook de Wegwijscafé’s lange tijd dicht. Dit was goed te merken, want het aantal aanvragen voor individuele ondersteuning was hoog. Inmiddels is alles alweer ruim een jaar ‘normaal’ operationeel. Bij de Thuisadministratie van Humanitas merken ze dit doordat het aantal aanvragen voor individuele ondersteuning lager is. Daarnaast komt het vaker voor dat de vrijwillig coördinator van Humanitas in gesprek met een aanvrager voor individuele ondersteuning gezamenlijk tot de conclusie komt dat hij/zij prima af is met de hulp die het Wegwijscafé biedt. Grote voordeel van zelf aankloppen bij een Wegwijscafé is dat de hulpvrager autonoom is en blijft. Nog even los van het sociale element.

Wat verder een boost heeft gegeven aan de bekendheid van de Wegwijscafé’s is de openstelling van het Wegwijscafé in ’t Volle Hof. Dit is zo’n prachtige gastvrije plek, hier ben je echt welkom. Om nog maar niet te spreken over de bibliotheek waar inmiddels ook een Wegwijscafé zijn plek heeft gevonden.

Ook de energiecrisis heeft, klinkt gek, een boost gegeven. Het digitaal aan moeten vragen van de energietoeslag heeft vorig jaar nog meer inwoners op het pad van de Wegwijscafé’s gebracht.

Themabijeeenkomsten
Humanitas Heuvelrug hoopt, door nu in samenwerking met de Bibliotheek Zeist ook themabijeenkomsten aan te gaan bieden, piekbelasting op de reguliere spreekuren van de Wegwijscafé’s te voorkomen. Bovendien kunnen zo hopelijk nog meer mensen bereikt worden die een helpende hand goed kunnen gebruiken. Het digitaal in moeten dienen van de aangifte Inkomstenbelasting is een mooie start. Pakt dit goed uit, zowel qua vraag vanuit de inwoners als qua bezetting met vrijwilligers, dan zal dit initiatief zeker een vervolg krijgen. Op dit moment wordt veel werk gemaakt van het werven van vrijwilligers om de maar liefst 7(!) themabijeenkomsten bemand te krijgen. Naast vrijwilligers van Humanitas Heuvelrug sluiten ook vrijwilligers van Schuldhulpmaatje, PGGM en hopelijk ING aan.

Blijkt het aanbieden van themabijeenkomsten succesvol, dan zal dit zeker vaker gedaan gaan worden. Onderwerpen genoeg. Denk aan momenten rond afsluiten zorgverzekering, wellicht komt men wel in aanmerking voor de voordelige gemeentepolis. Of wat te denken van het aanvragen en afhandelen van de verschillende toeslagen; onderzoeken of men in aanmerking komt voor kwijtschelding aanslag BghU; aanspraak maken op een bijdrage uit het Jeugd- en Cultuurfonds om de contributie van kinderen voor sportvereniging of muziekles te betalen; aanvragen van gratis OV in de provincie Utrecht voor AOW’ers met geen of een klein aanvullend pensioen.

De rode draad hierbij is dat alles digitaal moet, niet alleen de aanvraag, maar ook allerhande bewijsstukken moeten digitaal aan de aanvraag worden toegevoegd.

In de Wegwijscafé’s kan men hier uiteraard ook altijd voor terecht, maar een themabijeenkomst maakt de drempel lager en helpt om mensen te attenderen.

Humanitas Heuvelrug
Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die regionaal werkt. Humanitas Heuvelrug ondersteunt jaarlijks circa 700 deelnemers. Belangrijke waarden in ons werk zijn: regie over je eigen leven, en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander. Spreekt dit je aan? Meld je dan bij ons als vrijwilliger!
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over Bibliotheek Zeist
Extra geld voor Bibliotheek Zeist

Meer over complexe regelingen:
Zeist schuldenvrij!

Volgende artikel:
Woongoed Zeist en Woningstichting SSW willen fuseren

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.