Uithoflijn doortrekken naar Amersfoort?

1 maart 2019
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay

De Uithoflijn van Utrecht CS naar het Utrechtse Universiteitscomplex De Uithof is klaar en gaat dit jaar hopelijk rijden. Maar er is het nodige aan de hand met de lijn. Financieel is de lijn uit de hand gelopen en een klokkenluider heeft zich gemeld. De omstreden deal tussen de provincie Utrecht en bouwbedrijf BAM gaat door. Daarmee is een schikking getroffen over alle lopende geschillen over de Uithoflijn.
Maar we moeten ook vooruit kijken op de lange termijn. De Uithoflijn doortrekken naar Amersfoort? Dat is één van de adviezen van het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. 

De gemeenteraad Utrecht heeft op 21 februari over de Uithoflijn gedebatteerd. De voltallige oppositie heeft in een motie het vertrouwen opgezegd in wethouder Lot van Hooijdonk van GroenLinks, omdat ze haar mede-verantwoordelijk houden voor chaos, desinformatie en bodemloze verspilling. Maar van de meerderheid van de gemeenteraad mag de wethouder blijven.

De Uithoflijn is acht kilometer lang en loopt langs drie haltes. De lijn is gebouwd door bouwbedrijf BAM en is een samenwerkingsproject met de gemeente Utrecht en de provincie. Maar financieel is het een ramp. De kosten zijn een half miljard voor zo’n simpele lijn. Hoe voorkom je dat het project ontspoord blijft?

Op 1 maart 2018 schreef ik over Sneltram naar Zeist. Bij het Verkeersdebat gaat het om het ontwikkelen van een visie op verkeer in de toekomst. Aan het woord kwam verkeersexpert Maurits van Witzen over de mobiliteit die de komende tien jaar gaat veranderen. In de huidige situatie loopt het verkeer in ons land volledig vast. Er zullen drastische maatregelen worden genomen, schreef ik toen.

Op verzoek van dagblad Trouw buigen deskundigen van Arcadis zich over de vraag hoe het openbaar vervoer eruit zou zien ‘als je opnieuw mocht beginnen’. Ik citeer een groot artikel van Trouw van 2 februari: ”Een grootscheeps mobiliteitsplan moet voorkomen dat Nederland vastloopt. Dit zogenoemde ‘Nedernet’ voorziet in het verder verdichten van steden en het aanleggen van betere knooppunten en het stimuleren van lopen en fietsen. Voor de auto is in de stad geen plaats meer.”

We hebben hier te maken met een toekomstvisie op het openbaar vervoer. Daar moeten we meer rekening mee gaan houden. Werken vanuit een visie op nationaal niveau. De deskundigen van Arcadis gaan bij hun toekomstvisie uit van een mobiliteitsnetwerk ‘in vier snelheden’. In het plan worden bestaande populaire lijnen verlengd in alle richtingen. Tussen steden rijden korte treinen of metro’s die vaak rijden zoals tussen Utrecht en Amersfoort.

Ik woon in Nieuw Beerschoten vlakbij het station Driebergen-Zeist. Ik zie iedere dag de stroom auto’s voorbij komen. Ieder in z’n eigen auto. Op weg naar de file. Nederland loopt steeds meer vast.
Ik ben aangewezen op het openbaar vervoer. Behalve de bus en de trein is er dit jaar de Uithoflijn. Die zou - volgens Arcadis - doorgetrokken kunnen worden naar Amersfoort. Die zou ook één of meerdere stops kunnen maken in Zeist als knooppunt van de regio. Zeist tussen Utrecht en Amersfoort. Daar moeten we op inzetten als de storm geluwd is.
 

Volgende column: Gerodorp
 

Bijdrage: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.