Sneltram naar Zeist

1 maart 2018
tekst: Steven Spaargaren; foto: Kees Linnenbank

De meerderheid van Provinciale Staten van Utrecht heeft in februari besloten om een extra krediet aan de Uithoflijn te besteden. Daarmee komt die Uithoflijn van CS Utrecht naar het Utrechtse Universiteitscomplex een stuk dichterbij. Volgens de planning gaat de lijn eind 2019 volledig in exploitatie. De vraag is of die Uithoflijn doorgetrokken kan worden naar Zeist. Die vraag komt aan de orde tijdens het grote Verkeersdebat dat plaats vindt op 8 maart in de bibliotheek in Zeist.

De uitvoering van de Uithoflijn verloopt chaotisch en kost miljoenen euro’s extra. Bij de provincie ligt een stevig rapport over de Uithoflijn waarin staat dat de provincie ernstig tekort is geschoten. De onderzoekers concluderen dat de gedeputeerde geen lering heeft getrokken uit een eerder kritisch rapport. De gedeputeerde Jacqueline Verbeek (VVD), vier jaar geleden nog wethouder in Zeist, heeft inmiddels besloten om af te treden.

Bij het grote Verkeersdebat leidt de verkeersexpert Maurits van Witzen het onderwerp verkeer in met prikkelende stellingen over hoe mobiliteit de komende tien jaar gaat veranderen. Hij zal ons inwijden in het verkeer van de toekomst. Dat zal worden ingeleid door korte filmpjes. Bij ieder niveau worden stellingen gepeild bij de bevolking. Negen lokale politici zullen kort reageren. Het grote Verkeersdebat staat onder leiding van Job Boot. Vanuit het mediacentrum Zeist is ervoor gekozen om een futuroloog aan het woord te laten. Iemand die weet wat er aan de hand is. Iemand vanuit de universitaire wereld met een visie.

Bij het Verkeersdebat gaat het om het ontwikkelen van een visie op verkeer in de toekomst. Lijnen zullen worden uitgezet. In de huidige situatie loopt het verkeer in ons land volledig vast. Kijk maar naar het aantal files waar we aan gewend zijn geraakt. Er zullen drastische maatregelen worden genomen.

Als eerste onderdeel komt in het Verkeersdebat de regio aan de beurt. Het verkeer loopt vast in de Randstad. We zullen op zoek moeten gaan naar een alternatief voor de auto. De Uithoflijn is zo’n voorbeeld van het openbaar vervoer. Die kan worden doorgetrokken van De Uithof in Utrecht naar Zeist. Onze gemeente moet een directe snelle verbinding hebben met de universiteit en de stad Utrecht. Als hoogwaardig alternatief voor de auto.

Ik ben benieuwd waar dit grote Verkeersdebat toe leidt. Zijn we bereid om ons verkeersgedrag te veranderen? Gaan we de Uithoflijn doortrekken naar Zeist? Ik vraag me af wat de aanwezigen bij het debat ervan vinden. Het woord is aan de lezer!
 

Reacties

Wie zich een beetje wil inlezen:

https://infrastruct.wordpress.com/tag/zeist/

Zeist is geen Vinexwijk van Utrecht en heeft ook geen groeifunctie. Zeist is in feite een dunbevolkte middelgrote wijk op Utrechtse schaal (stedelijk gebied 50.000 inwoners). In de jaren '80 en '90 zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken gedaan. Ik meen mij te kunnen herinneren, dat er toen gesteld werd, dat een lightrailverbinding geen vervoerswaarde heeft en zou leiden tot een kaalslag van het bestaande fijnmazige buslijnennet. Zeist profiteert van een redelijk goed buslijnnet tegen geringe kosten. Meestal ben je binnen een half uur in het centrum van Utrecht. Wil Zeist tientallen miljoenen in een sneltram gaan investeren, nog afgezien van de grootschalige ingrepen in het landschap tussen Utrecht en Zeist ? Lijkt mij niet wenselijk. Ik denk ook niet dat de Provincie en de gemeente Utrecht bereid zijn om voor alle kosten inclusief aanleg en exploitatie, op te draaien. Misschien als tegenprestatie een gemeentelijke herindeling waar Zeist bij Utrecht komt. De kosten: Je bent zo meer dan 100 miljoen en 10 jaar verder, exclusief tegenvallers want die zijn er altijd bij dit soort mega-projecten. Met een groot afbrandrisico voor Gedeputeerden of Wethouders. Leuk onderwerp dat blijkbaar één keer in de zoveel jaar de kop opsteekt. Wil je dat er in 2028 een sneltram van Utrecht naar Zeist rijdt, dan moet je nu al beginnen met alle voorbereidende werkzaamheden en planologische procedures. Ik zie mij zelf wel als projectleider.Ontslagen worden als de tekorten oplopen kan niet meer, want ik ben al met pensioen. Veel succes met deze discussie op 8 maart aanstaande.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.