Toespraak buurman bij opening moskee

1 januari 2015
tekst: Jan-Peter Prenger, foto’s: Kees Linnenbank

Op 29 november 2014 is de moskee El Mottakien in Zeist-West officieel geopend. Heel wat Zeistenaren kwamen daar op af. Een viertal heren voerde officieel het woord tijdens de opening van het imposante gebouw. Het ging om: Elghazi Kaouass (voorzitter bestuur moskee), burgemeester Koos Janssen, Abdelouahab Bellouki (ambassadeur Marokko) en Jan-Peter Prenger (kerk Zeist-West). De imam sprak een gebed uit. Hieronder de toespraak van Jan-Peter Prenger: hij voerde het woord als buurman.  

“Allereerst wil ik u graag hartelijk danken voor de uitnodiging om hier als buren vandaag te gast te zijn. Ik vind het oprecht een eer om hier samen met een aantal leden van de Protestantse wijkgemeente Zeist-West te mogen zijn. Én ik dank u ook voor de uitnodiging om hier namens de gemeente het woord tot u te richten.

Om te beginnen wil ik u van harte feliciteren met dit prachtige gebouw. Ik ben onder de indruk van de Moslimgemeenschap in Zeist. Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt, er is hard gespaard, er zijn veel offers gebracht om een eigen plek te hebben waar de mogelijkheid is om te leren, om te ontmoeten en natuurlijk om te bidden. En het resultaat mag er zijn! Het is met recht een aanwinst voor Zeist-West. Maar het is nog meer: het is ook een aanwinst voor heel Zeist, en misschien wel voor de hele omgeving.

Een poosje geleden stond er in Trouw een stukje naar aanleiding van de ontploffing in het winkelcentrum. Terloops werd daarin genoemd dat er naast het winkelcentrum een schitterend nieuwe moskee was gekomen, en dat toch wel wat schril afstak tegenover het enigszins sneue en kleine kerkje een klein eindje verder.. Het was voor ons niet echt leuk om te horen, maar hij had wel gelijk!
De moskee heeft uitstraling! Er gaat iets van uit – iets van vitaliteit, van kracht, van enthousiasme.
Het laat ook iets zien van de belangrijkheid van het geloof. Dat is iets wat me sowieso opvalt.
In tegenstelling tot jongeren van onze kerk, die er soms niet voor uit durven te komen dat ze lid zijn van de kerk om dat dat op hun school of in hun omgeving niet ‘cool’  is, lopen jonge moslims zonder gene in hun djellaba over straat om naar het vrijdagmiddaggebed in de nieuwe moskee te gaan.

Het is tegelijkertijd triest, meer nog: het maakte me erg boos, om deze week van een politicus te moeten horen dat moskeeën zouden moeten worden gesloten, dat ze geen deel uit maken van het historisch erfgoed, of niet passen in de Nederlandse cultuur, of andere onzin. Dergelijke angst en onwetendheid en domheid maakt van de Nederlandse politiek en cultuur juist een karikatuur.
Het maakt Nederland er niet mooier op.
Ik zie het als onze taak in Zeist om te waken voor kwaadsprekerij die nergens op gebaseerd is.
Sterker: we moeten elkaar opzoeken in plaats van haatdragende, discriminerende, mensonterende woorden te spreken, we moeten elkaar ontmoeten om elkaar te leren kennen, we moeten met elkaar praten in plaats van over elkaar, wie ben je, hoe gaat het met je, en we moeten van elkaar leren, opdat we elkaars taal en doen en laten begrijpen.

Ook al is het gebouw nog zo belangrijk, de moskee is meer dan een mooi en groot gebouw waarin van alles gebeurt. In het gebouw begint het, maar het straalt uit in de wijk en naar de mensen.
Het gaat verder, zeker door de boodschap en de wil om een belangrijk onderdeel van de wijk, van het dorp te zijn.  Een plek waar mensen terecht kunnen, een gemeenschap die niet alleen maar naar zichzelf kijkt, maar zorg wil dragen voor elkaar. Waar problemen en moeilijkheden tussen mensen of tussen groepen kunnen worden besproken en om te kijken of er een brug geslagen kan worden tussen diezelfde mensen. Openheid. Hartelijkheid. Gastvrijheid.

De zogenaamde echte Nederlanders kunnen veel van u leren..”

Jan-Peter Prenger is wijkpredikant in Zeist-West.
 

Column: 

Reacties

Hoi.hoi,

Vraagje heeft u ook fotos van de sloop van de oude moskee?

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.