Slotlaan

1 september 2019
tekst: Marcel Leenders, foto’s: Ronald Camstra

Ooh Slotlaan, oh Slotlaan. Gulden snede door het hart van Zeist. Wat is er gebeurd? Wat hebben ze met je gedaan? Met je waardigheid, je status, je historische allure? Nu alleen nog zichtbaar in sepia, op oude foto’s en film, in dozen en archieven.

Waar is al dat geld, die tijd en moeite nu eigenlijk goed voor geweest? Waar zijn al die plannenmakers, deskundigen en visionairs gebleven? Wat is er uiteindelijk terecht gekomen van al die goedbedoelde voornemens en beloftes die ons zijn voorgespiegeld in het nieuwe centrumplan? Waar zijn de Gaudibank, de waterpartij, de klok, de muziektent, de pleinen van vertier?

Kijk nu eens hoe je erbij ligt. Hoe droevig en verlaten. Als loze busbaan voor lege bussen, overbodige autoweg voor doorgaand verkeer en nutteloze, chaotische parkeerstrook. Niet autoluw, maar mensenschuw. Je bent alles, maar niets. Gekrenkt en gekerfd. Een litteken van Noord naar Zuid.

Maar ik blijf in je geloven, ik blijf erop vertrouwen , alle wonden zullen helen.

 

Volgende column: Schijnheilig of schijnveilig?
 

Bijdrage: 
Column: 

Reacties

Misschien speelt mijn geheugen mij parten, maar ik meen me toch te herinneren dat Marcel enige tijd geleden in de Nieuwsbode een lofzang hield op de heringerichte Slotlaan.

Het ging al veel eerder mis: het vervangen van de mooie bomen door die in vierkanten gehakte bloklindes. De Centrum vernielingen na het afblazen van de uitvoering van het multi megalomane bestemmingsplan "Kerplan uit 1967 waarna op illigale wijze in strijd met dat bestemmings plan dat wel tot 2012 van kracht bleef, meer een halve eeuw. Dit bestemmigs plan werd misbruikt om elk intiatief de grond te boren en in strijd met de wet en in strijd met het belang van Zeist het Centrum over te geven aan projectontwikkelaars. Zeist werd een bouw riool met lelijke gebouwen aan de Antonlaan , Het Belcour Hogeweg , de Klinker , en voormalig Stations gebied ..Wie schrijft eens de ware historie ? Een halve eeuw bestuurlijk bedrog dat nu nog gewoon door gaat. Het niet erkennen van dit bedrog en persisteren in de ingezette lijn maakt ook het huidige bestuur en gemeente raad volkomen ongeloofwaardig . Een ramp, één gebouw is er gelukkig door economische tegenslag niet gekomen de 20 verdiepingen hoge torenflat die zou komen waar Lin Fa nu is.

Frans heeft best wel zin in 20 etages Lin Fa.

...
-een 'per ongeluk' uitgeschoten sloopkogel in een monumentaal pand dat plaats moest maken voor nieuwbouw,
-een bijzonder trapgeveltje op de Slotlaan dat ooit het veld moest ruimen voor 'weer zo'n mooie flat', steen voor steen gedemonteerd werd om later weer te kunnen herbouwen (er maar niet bij vermeldend dat het niet in Zeist herbouwd zou worden),
- 2 maal een rotonde herconstrueren,
- een kruispunt herzien zodat men 'linksaf moet slaan om rechtdoor te gaan' èn weer terug brengen in oude staat,
- klinkers 'los' leggen en verbaasd zijn dat ze rammelen en dan opnieuw leggen etc..
Het zicht op Zeist wordt er helaas niet mooier maar wèl duurder op. En oh ja, waar werd destijds een van de eerste (en enorm hoge) verkeersdrempels aangebracht zodat het verkeer daar wel stapvoets moest rijden? Juist, in de straat van de wethouder. Waarschijnijk hebben de meeste wedhouders ook geen uitzicht op de lelijke nieuwbouw in Zeist.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.