Jan Brands-Leever nieuwe directeur-bestuurder KunstenHuis Idea

9 december 2023
tekst: Simone Dirkze; foto: Mel Boas

Met ingang van 1 december 2023 is Jan Brands-Leever de nieuwe directeur-bestuurder van KunstenHuis Idea. De Raad van Toezicht heeft Jan benoemd als opvolger van Rob Schouw, die op 1 maart 2024 uit dienst zal treden.

Na een intensief proces heeft de Raad van Toezicht van KunstenHuis Idea besloten om Jan Brands-Leever te benoemen als directeur-bestuurder van KunstenHuis Idea. Jan is per 1 december 2023 aangetreden als directeur-bestuurder en in de komende drie maanden zal de werkoverdracht plaatsvinden om een soepele overgang en de kennisoverdracht te waarborgen. Na 1 maart zal Rob Schouw in de rol van adviseur beschikbaar blijven voor de stichting en hij zal daarbij ook een aantal dossiers nog afmaken.

Jo de Viet (voorzitter van de Raad van Toezicht): “Met Jan Brands-Leever hebben we een ervaren en gedreven opvolger van Rob Schouw gevonden die de volgende fase van ontwikkeling van KunstenHuis Idea kan gaan vormgeven: het verder optimaliseren, integreren en verbinden van de verschillende organisatieonderdelen binnen Kunstenhuis Idea, waarin de financiële stabiliteit en continuïteit verzekerd blijft.”

Jan Brands-Leever is per 30 november 2023 vertrokken als directeur van de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Hij bekleedde deze functie sinds juni 2010 bij rechtsvoorganger Kunstconnectie, dat in 2015 onder zijn leiding fuseerde met de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten en resulteerde in Cultuurconnectie. Een branchevereniging die de belangen van de kunstencentra en volksuniversiteiten behartigt, maar ook de laatste jaren nauw optrekt met de branchevereniging van de bibliotheken, de VOB. Jan heeft veel kennis van het bibliotheekwerk en een brede ervaring op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector.

Jan Brands-Leever was al eerder actief op het gebied van communicatie en marketing, ledenbeheer en werving en hij was een periode direct betrokken bij het organiseren van evenementen, concerten en theateractiviteiten. Ook is Jan jarenlang voorzitter bij de Cultuurraad van de gemeente Hilversum geweest. Hij kijkt ernaar uit bij KunstenHuis Idea aan de slag te gaan.

Jan Brands-Leever: “Na de fusie in 2022 heeft KunstenHuis Idea in korte tijd al bewezen een sterke organisatie te zijn, die haar rol en positie in de regio met verve en ambitie waarmaakt. Persoonlijk ben ik blij dat ik mijn uiteenlopende interesses en ervaring in kan zetten om deze organisatie nog verder uit te bouwen. Samen met het enthousiaste team van medewerkers en vrijwilligers, de culturele partners, de ondernemers en de bewoners wil ik werken aan bereikbare, kwalitatieve en toegankelijke cultuur, de ontwikkeling van taal en geletterdheid, de stimulans van creativiteit en saamhorigheid, voor jong en oud.”
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over de fusie:
Bibliotheek en KunstenHuis gaan fuseren

Meer over KunstenHuis Idea:
KunstenHuis Idea

Volgende bericht:
Nieuwe toekomst voor voormalige V&D

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.