Start project Groene Erven

4 december 2022
tekst: Sandra Verhagen; foto’s: Pixabay

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om 600.000 extra bomen te planten. Deze doelstelling is verder uitgewerkt in het ‘Bomen Actieplan’. Een van de projecten waarmee de provincie dit doel wil bereiken is een erfbeplantingsproject. Dit project is dit najaar van start gegaan onder de naam ‘Groene erven in Utrecht!’.

Het project
Binnen het project ‘Groene erven in Utrecht!’ kunnen deelnemers gesubsidieerd hun erf aanplanten. Denk hierbij onder meer aan hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen. Geïnteresseerden in het project worden bezocht en voor hen wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord van dit plan ontvangt de erfeigenaar ook de beplanting kosteloos.

Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld.

Voorwaarden voor deelname aan het project zijn dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemen?
Woont u in de provincie Utrecht en heeft u een erf in het buitengebied waarop u beplanting wilt aanleggen? Meld u zich dan snel aan! Aanmelden kan bij Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres groene.erven.in.utrecht@orbis.nl. Ook eventuele vragen kunt u stellen aan Sjoerd via het hiervoor genoemde mailadres.

Provincie Utrecht en Trees for All
‘Groene erven in Utrecht!’ is een project van de provincie Utrecht, en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en Trees for All.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over aanplanten:
Beauforthuis en Kerckebosch inspireren Utrecht

Meer over bomen:
Boom van het jaar

Volgende bijdrage:
Boek & Film: "L'Evenement"

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.