Najib Zahri tweede Vredesduif van Zeist

1 november 2016
tekst: Jeannette van Andel en Ab Blaas, foto's: Frits Stuurman

Tijdens de oecumenische Vredesontmoeting in de Doopsgezinde kerk is op zondag 25 september de Vredesduif van Zeist uitgereikt aan Najib Zahri. Ellen de Boom draagt de Vredesduif met mooie woorden over aan Najib Zahri die hem met dank aanvaardt. Zij overhandigt de jaarlijks terugkerende prachtige schaal van glaskunstenaar Wout Zijp aan hem. Daarmee komt de Vredesweek met tal van activiteiten in Zeist tot een afsluiting.

Volgens het juryrapport heeft Najib Zahri zich sinds jaar en dag in Zeist laten zien als een enthousiast verbinder van mensen. Met zijn stichting Tolerance vergroot hij - over grenzen van religie of stroming heen - het begrip tussen mensen van verschillende culturen en religies. Door vluchtelingen en mensen met een beperking als vrijwilliger op te nemen in zijn stichting biedt hij hun kansen op volwaardige deelname aan de maatschappij. Omdat hij naar deze mensen luistert, hun verhalen hoort en begaan is met hen. Omdat hij verbinding en vrede zoekt in het kleine gebaar van het spelen met kinderen, ongeacht van welke cultuur of achtergrond ze zijn. Omdat hij vrede ‘doet'.

Een eervolle vermelding is er voor burgemeester Koos Janssen, omdat hij meer doet voor de vluchtelingenproblematiek dan er vanuit zijn functie van hem verwacht mag worden. En voor Graas Teuben, jarenlang coördinator van de Voedselbank en afgelopen jaar initiatiefnemer voor de Stichting Leergeld Zeist.

In 2015 heeft het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies Zeist het initiatief genomen om de Vredesweek af te sluiten met een Vredesontmoeting. Een ontmoeting van mensen met verschillende achtergrond die de weg naar vrede willen gaan. Vrede in de wereld en vrede dichtbij, om te beginnen in Zeist.

Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen spreken teksten uit rond dit thema. Hannah Nathans (een stem uit het Jodendom), Jan Roos (een stem uit de Rooms-Katholieke Kerk), Abderrahim Achamrouk (een stem uit de Islam), Alphons van Dijk (een stem uit het Humanisme), Joan Groeneveld (een stem uit het Bahá'i-geloof) en Jeannette van Andel (Raad van Kerken) spreken over vredesonderwerpen. Afgewisseld met pianomuziek door Gertjaap Kardol in de rijk gevulde kerk.

Voorafgaande aan de Vredesontmoeting hebben deelnemers zich verzameld bij de Ginkoboom, de Vredesboom in het Wilhelminapark. Vandaar trekken zij in een ‘Walk of Peace’ achter de regenboog vlag naar de kerk van de Doopsgezinden.

Meer informatie: www.raadvankerkenzeist.nl/interkerkelijke-organisaties/platform
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.