Thomaskerk duurzaam verbouwen

1 mei 2019
tekst: Steven Spaargaren; foto’s: Ronald Camstra

De Thomaskerk aan de Oranje Nassaulaan in Kerckebosch staat al weer vijf jaar leeg. De gemeente is van plan om in de Thomaskerk enkele leslokalen en een gymzaal te realiseren. Dat zou gaan om een uitbreiding van de Kerckeboschschool in de buurt. Op 1 april jl. ben ik op de bewonersavond in het centrum voor zorg en welzijn Binnenbos. Een avond voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Wat gaat er gebeuren met de Thomaskerk? 

Als ik binnenkom is de zaal van het Binnenbos in Kerckebosch al flink vol. Het belooft een spannende avond te worden. Aan de wand hangt een schets van de kerk. Ik word begroet door diverse mensen. Dan gaat de avond van start en wordt geleid door Boudewijn Dominicus, een onafhankelijk deskundige. Er zijn circa 60 personen aanwezig. Verschillende medewerkers van gemeente Zeist zijn present waaronder de wethouder onderwijs Laura Hoogstraten. Zij geven toelichting op het plan van de gemeente.

Iedereen kan allereerst vragen stellen en vervolgens een mening geven. Iedereen wordt gevraagd wat hun relatie is met de Thomaskerk. Al die vragen worden geïnventariseerd voor het uiteindelijke verslag.

Het kerkgebouw wordt volgens het plan een dependance van de Kerckeboschschool. Het aantal leerlingen in de wijk neemt toe en daarmee ook de druk op bestaande gymlokalen. Dat zou een extra gymlokaal noodzakelijk maken. Op de gymzaal in de kerk rust de meeste kritiek. Men ziet dat niet zitten. Echter, veel aanwezigen geven aan dat ze blij zijn dat het gebouw intact blijft en niet verder verloedert.

De wethouder zegt dat het gebouw  alleen overdag in de week in gebruik is. ’s Avonds en in het weekend kunnen er kleinschalige activiteiten worden georganiseerd zoals concerten met klassieke muziek. Mensen zijn aanwezig van de Stichting Behoud van de Thomaskerk die vragen stellen. Warrie Schuurman voert als voorzitter het woord en valt over de gymzaal.

Tot slot geeft de wethouder aan hoe er verder gegaan wordt. Het streven is om de kerk in het najaar  van 2020 klaar te hebben.

De Thomaskerk is van historische waarde. Het is een ontwerp van de befaamde professor Marius F. Duintjer. De kerkelijke gemeente is samen gegaan met de Noorderlichtgemeente in Zeist. Diverse  mensen zijn aanwezig uit die tijd. De Thomaskerk staat hoog op de gemeentelijke monumentenlijst.

Ik vraag me wel af hoe er verbouwd gaat worden. Dat zou op een duurzame manier moeten gebeuren. Met respect voor de historische plek van de Thomaskerk. Wellicht kunnen de leerlingen ook daarmee geconfronteerd worden als ze er gaan zitten of gymmen. Dan leeft de Thomaskerk voort bij de kinderen!

 
Volgende column: Cabriootje van mama
 

Bijdrage: 

Reacties

Dank voor dit verslag en de foto. Deze weergave is accurater en treft veel beter mijn treurnis over het gehannes met de Thomaskerk de afgelopen vijf jaar dan de notulen die de gemeente heeft verspreid over de voorlichtingsavond in het Binnenbos van 1 april jl. Eerst is door het College van Kerkrentmeesters (CVK) van de Hervormde Kerk Zeist de Thomaskerk willens en wetens verloederd en nu dreigt de burgerlijke gemeente het gebouw de nek om te draaien. De armoedige presentatie op 1 april van de geplande aanpak door de gemeente maakte me moedeloos. Ik wilde ermee ophouden om tegengas te geven.
Maar, de brand twee weken later in de Notre Dame en nu dit keurige verslag van Steven doen het oude vuur weer oplaaien.
Hoe is het mogelijk dat in Zeist dit aparte, in zijn soort unieke gebouw van de architect Marius F. Duintjer, deze trefzekere verbeelding van een culturele doorbraak, dit monument, dit cultureel erfgoed, niet 'het recht krijgt een ruïne te zijn'? [Met deze cryptische typering van de Vlaamse kunsthistoricus Johan Pas wordt bedoeld 'dat het beeld van de ruïne, als teken van het menselijke tekort, een broodnodige correctie vormt op de ideologie van de vooruitgang'.]
Het zou zo zinvol zijn als deze serene ruimte - zie de foto! - gevrijwaard bleef van het nuttig gebruik dat men nu beoogt: een gymzaal. Als dat doorgaat is het gedaan met de ruïne.
Natuurlijk, er is niks tegen een gymzaal. Maar niet hier, niet ten koste van deze verstilde plek. God beware!
Warrie Schuurman

De Thomaskerk is een prachtige kerk, maar vooral mooi als religieus gebouw. Het wordt geroemd om de beroemde architect. Maar vergeten word dat de architect het gebouw met een specifiek doel heeft ontworpen. Als het gebouw niet meer als kerk wordt gebruikt; is dat doel weg. Dus gooi het plat en bouw er iets anders.

Misschien goed om de procedure ook eens goed te bekijken. Is de school op tijd gevraagd? Klopt het procedureel? School wordt onderdruk gezet omdat brief van Gemeente Zeist al was verstuurd zonder dat school heeft toegezegd. Mocht het een gymzaal en dependance worden, lijkt mij het belangrijk dat school inspraak heeft. Een gemeente heeft geen kaas gegeten van wat een school nodig heeft in zijn of haar gebouw.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.