Rode en Groene Pluim 2024 uitgereikt

21 januari 2024
tekst en foto: Gert-Jan van Lochem

De Stichting Leerkansen Zeist en de afdeling Zeist van de Fietsersbond hebben de Rode en de Groene Pluim van GroenLinks Zeist gewonnen voor hun bijzondere bijdragen aan een sociaal en duurzaam Zeist.
De Stichting Leerkansen Zeist helpt Zeister kinderen van ouders met financiële problemen om gewoon deel te kunnen nemen aan schoolactiviteiten en biedt een taalprogramma aan.
De heropgerichte Fietsersbond in Zeist, gedreven door vrijwilligers, realiseert verbeteringen voor fietsers door inzet, lokale kennis, en een sterke lobby.

Rode Pluim
Voor de Rode Pluim waren genomineerd: Kringloop Het Goede Doel, de Stichting O'Mama’s en de Stichting Leerkansen Zeist.

Kringloop Het Goede Doel is een kringloopwinkel die werkt met vrijwilligers. Via de winkel krijgen objecten een tweede leven. Het is een gemeenschap, die iets voor anderen wil doen, omdat het beter is te geven dan te ontvangen. De kringloop is klein begonnen en zit nu in een groter pand tegenover de Brandweerkazerne. De opbrengst van de winkel gaat naar de diaconie.

Stichting O'Mama's: door oma's en mama's van alle lagen in de samenleving met elkaar in verbinding brengen wordt eenzaamheid verminderd en ondersteunen ze elkaar in de opvoeding van kinderen. De O’Mama’s leggen via gratis activiteiten verbinding tussen moeders en generaties, omdat samen gezelliger is!

Door geldgebrek thuis kunnen kinderen op school soms niet meedoen met activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Stichting Leerkansen Zeist wil dat alle kinderen die in Zeist wonen kunnen meedoen op school. Ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar kunnen bij de stichting een aanvraag indienen. Ook is er een taalontwikkelingsprogramma ontwikkeld voor groep 5 en 6.

Groene Pluim
Voor de Groene Pluim waren genomineerd: Natuurlijk Zeist-West, het Duurzaam Café en Afdeling Zeist van landelijke Fietsersbond.

Natuurlijk Zeist-West is genomineerd voor de grote betrokkenheid en inzet voor de natuur in en rondom Zeist. De werkgroepen die hieruit zijn voortgekomen als de knotgroep, de faunapassage werkgroep, de poelenwerkgroep, samenwerking met Samen Duurzaam Zeist om nieuwe wandelpaden aan te leggen in het Brinkpark zijn daar een mooi voorbeeld van. Kennis van het Kromme Rijngebied wordt gedeeld met mede-Zeistenaren, maar ook met de lokale politiek. Het geeft natuur en dieren een stem.

Iedere derde woensdag van de maand organiseert Samen Duurzaam Zeist een Duurzaam Café in de bibliotheek. Daar brengen ze laagdrempelig een duurzaam thema voor het voetlicht. De avond is speciaal bedoeld voor Zeistenaren die iets meer willen weten, mee willen praten of zelf iets willen gaan doen aan duurzaamheid. Het is laagdrempelig, divers, frequent, en gratis.

De Fietsersbond zet zich in voor meer en beter fietsen. In Zeist is de lokale afdeling weer nieuw leven ingeblazen door een enthousiaste groep vrijwilligers. Dankzij hun inzet en lokale kennis, en hun lobby richting de gemeente worden er veel verbeteringen voor veilig fietsen gerealiseerd.

Stemprocedure
Fractie en bestuur van GroenLinks Zeist hebben uit een grote lijst met sociale en duurzame initiatieven de nominaties vastgesteld. Daarna hebben de leden van GroenLinks de winnaars gekozen. Voorzitter Liesbeth Raymakers van de afdeling GroenLinks Zeist maakte de winnaars bekend tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari in het Torenlaan Theater. Eén van de winnaars van vorig jaar – Stichting Riforest – reikte de wisseltrofeeën uit.

De Rode Pluim is een kunstwerk van voormalig GroenLinks-raadslid Arend Knot, getiteld ‘Rainbow Warrier’. De Groene Pluim, een soort bijenkorf, is gemaakt door Sebas van Atelier Totem.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


De winnaars van vorig jaar:
Pluim voor Voedselbank Zeist en Stichting Riforest

Meer over Stichting Leerkansen Zeist:
Nu meedoen is straks meetellen

Volgende bericht:
Levina van Teunenbroek leest voor!

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.