Noodopvang Kamp van Zeist

1 juli 2016
tekst en foto: Steven Spaargaren
 

Vorig najaar nam de raad het besluit om 650 vluchtelingen op te vangen. Hoe is nu de situatie? Op 8 juni is er een informatieavond gehouden in het Lichtpunt aan de Boulevard, georganiseerd door Stichting Gave en de politieke fracties van het CDA en de ChristenUnie/SGP. Ik was bij die avond voor de kerkelijke achterban. Met ondermeer een inleiding door burgemeester Koos Janssen en coördinator Edwin Hilverda van Welkom in Zeist. Een impressie van de noodopvang. Hoe zit het met de omwonenden van Kamp Zeist?

Koos Janssen vatte het kort en bondig samen: “De stemming is goed maar we zijn wel kwetsbaar. Het is een megaklus waar we mee van doen hebben.” Samen met ambtenaar Yno Hoekstra gaf hij een overzicht wat allemaal gebeurd is. Op Kamp Zeist hebben we te maken met de noodopvang (650 vluchtelingen), waarvan er tot half juni zo’n 350 vluchtelingen zijn aangekomen. Die vallen onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Op Zeistermagazine.nl was in juni de stelling van de maand: De noodzaak om 650 vluchtelingen op te nemen in Zeist en Soest is zo groot dat we de kosten op de koop toe moeten nemen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 72% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 28% dat niet is. Een ruime meerderheid van de lezers vindt dat  we de kosten moeten betalen. 

In de afgelopen tijd is er met man en macht gewerkt om die noodopvang klaar te krijgen. Het gaat om het terrein van het voormalige Militair Luchtvaartmuseum. Op 4 maart gingen de raden van Zeist en Soest er op bezoek. De oude museumhal is opgeknapt en geschikt gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Deze worden ondergebracht in compartimenten van acht personen. Niet bepaald luxe. Rond de hal zijn voorzieningen als eetzalen, sanitair, ontmoetingsruimten, een medisch centrum en lesruimten. De filmzaal van het museum wordt  weer in gebruik genomen evenals het museumcafé.

Edwin Hilverda voerde op de informatieavond het woord namens het platform Welkom in Zeist/Soesterberg. In totaal 16 lokale organisaties uit Zeist en Soest zijn inmiddels aangesloten. Hij schetste de mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Na een half jaar zijn er inmiddels zo’n 320 vrijwilligers. Teveel om op te noemen wat er allemaal gebeurt. Van sporten tot fietslessen. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij de sleutel. Mensen willen elkaar echt ontmoeten.   

Hoe zit het nu met de omwonenden van Kamp Zeist? De mensen in de omgeving. Daar moet ook goed mee gecommuniceerd worden. Want we weten inmiddels: onbekend maakt onbemind. Wat zou een Open dag dan helpen. Voor iedereen in de buurt. Zodat men met eigen ogen kan zien dat het om mensen gaat….

Meer informatie: http://www.welkominzeist.nl/
Een voorbeeld van een activiteit van vrijwilligers is een artikel over vluchtelingenkinderen: Onbekommerd genieten van een potje voetbal

 

Reacties

Inmiddels is bekend dat het COA een landelijke dag organiseert op 24 september. Ook de noodopvang en het AZC in Zeist zijn te bezoeken. Het is een open dag georganiseerd door het COA. Meer informatie: https://openazc.nl/

Het aantal mensen, dat naar Nederland komt en asiel aanvraagt, is de laatste tijd sterk afgenomen. Daardoor zijn er op dit moment nog maar 50 mensen gehuisvest in de noodopvang op het Kamp van Zeist. Zij gaan binnenkort ergens anders heen in de volgende fase van hun asielprocedure. Er komen voorlopig geen nieuwe vluchtelingen op Kamp van Zeist. Dit betekent dat er op 15 augustus geen bewoners meer zijn en de noodopvang als het ware op stand-by gaat.
Het asielzoekerscentrum (AZC) blijft wel open.
Voordat er noodopvang kwam op het Kamp van Zeist was er al een asielzoekerscentrum. Hier is plek voor 364 mensen die al verder zijn in de asielprocedure. Deze vorm van opvang op Kamp van Zeist blijft wel open.
Dat maken de gemeente Soest, gemeente Zeist en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op 28 juli in een persbericht bekend

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.