Meedoen is meetellen!

1 oktober 2020
tekst: Marijke de Bruin

Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) biedt financiële hulp aan schoolgaande kinderen uit gezinnen, die rond moeten komen van een minimum inkomen, onder het motto ‘Nu meedoen, is straks meetellen’. Sinds 2016 heeft de Stichting Leerkansen Zeist al meer dan 1000 schoolgaande kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs kunnen ondersteunen. Duizend aanvragen geeft aan dat onze Stichting redelijk bekend is bij de mensen die onze hulp kunnen gebruiken, maar, zegt ook dat er veel mensen in Zeist zijn, die moeten rond komen van een minimum inkomen.

Administrateur gevraagd

Stichting Leerkansen Zeist ontvangt subsidie van de gemeente, donaties van stichtingen,   serviceclubs, scholen en mensen in Zeist. Dankzij deze middelen beschikt de Stichting over een goed werkende database om alle aanvragen te verwerken. Het werk voor de Stichting wordt gedaan door vrijwilligers. Voor de administratieve verwerking van de aanvragen en het bewaken van de afhandeling zijn wij op zoek naar een administrateur. Mocht u interesse hebben, graag een mailtje naar secretaris@leerkansenzeist.

Een aanvraag indienen bij de Stichting Leerkansen Zeist

Ouders met een inkomen dat niet hoger is 130% van de bijstandsnorm, kunnen op verschillende manieren een aanvraag indienen.

  • Via de website van Stichting,  Leerkansen Zeist (http://www.leerkansenzeist.nl/.
  • Een afspraak maken bij de Sociale Raadslieden Zeist, Bergweg 1 te Zeist.
  • Binnenlopen bij een van de Wijkinloophuizen bij u in de buurt. De begeleiders van de inloophuizen en de Sociale Raadslieden kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Voor meer informatie, kijk op onze website: http://www.leerkansenzeist.nl.

 

Volgende column: Wachten op wat komen gaat

 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.