Kwaliteit van Idea dik in orde

1 juli 2017
tekst: Simone Bronkhorst, foto: Idea

RegioCultuurCentrum Idea is op de kwaliteit van haar organisatie getoetst en heeft op 10 mei jl. een positief certificeringsrapport ontvangen. Zowel de bibliotheken van Idea als het kunstencentrum zijn met vlag en wimpel voor de certificering geslaagd. De certificering volgens het ‘Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst’ en de ‘Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken’ heeft veel positieve waardering van de auditors opgeleverd.
Idea is de grootste culturele organisatie in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist en is van betekenis voor veel mensen in de maatschappij. De bibliotheken en het kunstencentrum van Idea versterken elkaar in een breed cultuureducatie aanbod met lezen, kunst, mediawijsheid en cultuur op basisscholen in de regio. Ze ontwikkelen samen ook projecten in het sociaal domein, waardoor meer mensen mee kunnen doen in de samenleving.

Kernwaarden zijn de leidraad
Het managementteam van Idea heeft volgens het auditteam een concrete visie op haar strategie en de doelen voor de komende beleidsperiode. Idea wil de komende periode alle burgers de mogelijkheid bieden om zelfredzamer, vaardiger, creatiever en betrokkener te worden, zodat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Deze kernwaarden zijn de leidraad voor het brede aanbod van Idea. Om dit te bereiken heeft Idea aan een netwerk van samenwerkingspartners gebouwd. De vier kernwaarden zijn zichtbaar in de nieuwe samenwerkingsprojecten voor kinderen, nieuwkomers, mensen die werk zoeken, mensen die hun eigen bedrijf starten en ouderen.

Persoonlijke benadering
De klant voelt zich gekend, blijkt uit de gesprekken van de auditors met diverse klantgroepen. De lijnen binnen Idea zijn kort, dat zeggen zowel de geïnterviewde medewerkers als de klanten. De medewerkers kennen veel klanten en dat waarderen ze.

Professionele uitstraling
Idea is een grote organisatie met een professionele uitstraling. Idea heeft meer dan 29.000 bibliotheekleden; 16.000 deelnemers aan cultuureducatie-projecten; 15.000 theaterbezoekers en ruim 1.500 cursisten die wekelijks een cursus in de bibliotheken, het kunstencentrum en bij de volksuniversiteit volgen. In totaal bezoeken 550.000 burgers de vestigingen voor al deze activiteiten. De onderzoekers die Idea controleren, hebben een positief beeld gekregen van de kwaliteit van de organisatie. Ze waarderen de goede documentatie ter voorbereiding, de goed gedocumenteerde essentiële processen en de publieke uitingen die er aantrekkelijk en goed verzorgd uit zien, zoals de brochures en de website. Dat draagt bij aan de professionele uitstraling van Idea.

Trots en vol vertrouwen
Idea is trots op het positieve certificeringsrapport dat ze met haar medewerkers voor de inwoners van de vier gemeenten heeft bereikt. De medewerkers van Idea zijn blij dat ze op de ingeslagen weg nog meer inwoners kunnen ondersteunen om zich te blijven ontwikkelen en een volwaardige plek binnen de maatschappij te houden of te realiseren.

Meer informatie: www.ideacultuur.nl

 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.