Historische Vereniging Den Dolder richt zich op de toekomst

5 december 2019
tekst: Petra Koek

De Historische Vereniging Den Dolder heeft voor het eerst in haar 22-jarig bestaan een speciale jeugdeditie uitgegeven, getiteld Kleine geschiedenis van Den Dolder-1. Deze uitgave van de Kroniek is verstuurd aan de 440 leden van de vereniging en huis-aan-huis verspreid in Den Dolder. Uit het voorwoord: 'Wij hebben een aantal historische feiten weergegeven zonder volledig te willen zijn. Juist door ons te beperken en het luchtig te houden verwachten wij meer interesse. En daar is het ons om te doen.' De redactie van deze uitgave werd uitgebreid met de jonge kunstenares Anouk van der Meer, een Dolderse. Zij zorgde voor de omslag en de duifjes die door het hele blad 'fladderen'. De concepten werden zorgvuldig gelezen en van commentaar voorzien door  kinderboekenschrijfster Nynke de Jong en haar 12-jarige dochter Elze, beiden woonachtig in Den Dolder.

De taal is luchtig: de zinnen zijn kort en spreken de lezer aan.  Ook de teksten zijn kort en veelal in gekleurde kaders geplaatst. Dit alles nodigt de jonge lezer uit tot lezen, hoopt de redactie. Er zijn veel illustraties en foto's, vaak opgevrolijkt met een grappige inkleuring. Een woordzoeker en een rekensom, afkortingen en recepten stimuleren de lezers iets te doen met de stof waardoor de interesse voor de geschiedenis van het dorp waarin zij wonen of leren, wordt gewekt.

Het blad begint met een schets van Den Dolder in de tijd gevolgd door een korte beschrijving van twee van de drie pijlers van Den Dolder: de zeepfabriek De Duif, gesticht door Christoph Pleines, en de W.A. Hoeve. Christoph Pleines wordt geschetst als Superman Pleines die met de stichting van de zeepfabriek ook eigenlijk de stichter van het dorp werd. Hij zorgde voor huizen, een boerderij, een school, een postkantoor en een begraafplaats. Hij was in zijn tijd de grootste werkgever van de gemeente Zeist.  

In het verhaal over de W.A. Hoeve wordt niet alleen de oorsprong  verteld, maar wordt ook de beruchte Dennendal-affaire genoemd (zie hiervoor het artikel op de website van het Geheugen van Zeist). Ook de jongste geschiedenis komt ter sprake: de onlangs pas onderzochte oorlogsjaren aldaar (1163 Vergeten Slachtoffers) en de affaire Anne Faber.

Vervolgens worden de Remia en andere fabrieken besproken. Oude foto's van bijna niet te herkennen plekken, het Dolders wandkleed en een mooie plattegrond met oude advertenties completeren deze uitgave.

Petra Koek, voorzitter van de Historische Vereniging: 'Zoals gezegd, veel is ook nog niet beschreven voor de jeugd. Sinds kort is er in elke uitgave van onze Kroniek wel een jeugdpagina ingeruimd. Met deze actieve benadering van de jeugd hopen we ook in de toekomst hun  interesse voor de geschiedenis van het mooie dorp Den Dolder te vangen of te houden. En wie weet maken we nog eens een  tweede jeugdeditie. De eerste reacties van de lezers, jong en oud, zijn enthousiast. Een van de reacties was van een jongetje van drie jaar die met zijn moeder de jeugdeditie had doorgenomen, trof ons in het bijzonder. Hij heeft het nu over Superman Pleines en de fabriek Dolly de Duif ... Geweldig toch! '

Volg de Historische Vereniging Den Dolder op Facebook of via de websites www.geheugenvanzeist.nl of www.historischeverenigingdendolder.nl

 

Volgende bijdrage: Een in- en uitloophuis
 

 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.