Centraal vuurwerk

1 februari 2019
tekst: Steven Spaargaren

Wat doen we met het vuurwerk? Het houdt de gemoederen bezig. Ik ben op 15 januari jl. bij de gemeenteraad van Zeist. Daar wordt uitvoerig gesproken over de afgelopen jaarwisseling. Hoe maken we er een feest van voor iedereen? Dan komt er een motie vreemd aan de orde afkomstig van de partijen ChristenUnie SGP, GroenLinks en D66 Zeist. Die motie is uiteindelijk na uitvoerig overleg unaniem aangenomen.

Wat vinden de lezers van de stelling van de maand in een nieuwe opzet?
Opvallend is het grote aantal stemmen: 218 in totaal. Een actueel thema dat leeft onder de lezers. Er worden vijf alternatieven geboden waarvan er maar één uitgekozen kan worden.
Wat is de uitkomst?
- een centraal vuurwerk in plaats van zelf afsteken (51%)
- helemaal afschaffen (18%)
- moet blijven zoals het is (16%)
- beter handhaven van te vroeg afsteken (11%)
- meer vuurwerkvrije zones (4%).
De meerderheid van de lezers wil een centraal vuurwerk in plaats van zelf afschieten. 

Op 1 september 2015 schreef ik over vuurwerkvrije zones in Zeist. De laatste jaren is het vuurwerk uit de hand gelopen door met name het illegaal vuurwerk. Dat moeten we aanpakken. Tot slot ben ik voor een professioneel aangestuurd vuurwerk waar we allemaal van kunnen genieten, schreef ik toen. Dat was een goede voorspelling. We moeten nu een stap verder.

Op 15 januari zie ik in de raad met eigen ogen hoe er onderhandeld wordt over de motie met betrokkenen. Na diverse interpretaties komen ze eruit. Oud en Nieuw moet een feest zijn voor iedereen. Wethouder Marcel Fluitman (CDA) geeft een reactie en sluit af met de woorden: we kunnen het uitvoeren. Vervolgens komt de motie in stemming en wordt unaniem aangenomen. 

Wat  staat er in de gewijzigde motie?
Het college wordt verzocht een onderzoek te doen bij alle inwoners hoe het een feest kan zijn. Ver-volgens de mogelijkheid te onderzoeken om in Zeist de vuurwerkvrije zones te maximaliseren. En te onderzoeken tot het houden van een centrale vuurwerkshow in samenwerking met ondernemers en particulieren uit Zeist. De raad te informeren over de kosten en de inwoners te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden rondom vuurwerk in Zeist. De raad uiterlijk in mei 2019 een reactie te geven.

In de motie is een algeheel vuurwerkverbod voor Zeist geschrapt. Dat blijkt niet handig te zijn. Dat zal landelijk moeten worden opgelost. De gemeente gebruikt de ruimte die de landelijke overheid biedt. Laten we als Zeist onze eigen weg gaan. Een lichtend voorbeeld is Rotterdam met een schitterde show op de Erasmusbrug.

Daarmee krijgt Zeist een feest voor iedereen. Het aantal vuurwerkvrije (knalvrije) zones wordt uitgebreid. Een centrale vuurwerkshow bij het Slot komt er mogelijk aan. Met allerlei kramen van organisaties die Zeist vertegenwoordigen. Een show is een mooie manier om een jarenlange traditie te hervormen. Een alternatief voor het zelf vuurwerk afsteken. Het moment om elkaar een goed jaar te wensen.

Zeist als voorbeeld voor de hele regio! 
 

Volgende column: "Concert met de hond"

 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.