Samen klussen, tuinieren, koken, praten en breien

17 september 2022
tekst: Jeske Goedhart en Debbie Huisman; foto: Debbie Huisman

Woningbouwcorporatie Woongoed Zeist en gemeente Zeist zijn eind 2021 gestart met een tweejarige proef om in Vollenhove nieuwe bewoners aan te trekken die iets extra’s voor hun buren en de buurt doen. Met het project ‘Gerichte woningtoewijzing’ kregen inmiddels 12 huurders op basis van hun motivatie een woning in de L-flat toegewezen. Zij leveren met hun inzet een positieve bijdrage aan de betrokkenheid en versterking van de buurt.

De wijk verder ‘vergroenen’ met de groengroep Vollenhove, samen koken in de buitenkeuken, klusjes in huis, fotograferen bij activiteiten en helpen sjouwen tijdens een opruimdag. Of helpen met de voorbereidingen van Smaak & Vermaak; de viering van het 50-jarig bestaan van Vollenhove op 24 september aanstaande. Zomaar een opsomming van wat de actieve bewoners zoal doen, een jaar na de start.

Trots op actieve huurders
Namens MeanderOmnium is sociaal werker Brenda Emmen betrokken bij de selectie van kandidaten. Brenda: “Ik ben heel trots op deze vrijwilligers! De actieve huurders die op basis van hun motivatie een woning toegewezen kregen, zijn veelal jong en nog studerend of werkend. Ook na een drukke werkdag/-week steken zij graag de handen uit de mouwen. Op dit moment vooral op verzoek. Maar het is de bedoeling dat ze ook zelf activiteiten gaan organiseren. Het initiatief  ‘Praten en Breien’ is daar een mooi voorbeeld van. Elke 2de en 3de vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur in ’t Volle Hof. Binnenkort nodigen we de actieve huurders gezamenlijk uit om ervaringen te delen en te sparren over mogelijke nieuwe activiteiten. Daar kijk ik naar uit.”

Samen de schouders eronder
Eén van de nieuwe huurders is Laurens. Hij doet diverse klussen voor en met zijn buren én voor de buurt. “Ik werk graag met mijn handen. Zo neem ik deel aan de Groengroep en zet ik me in voor een groener Vollenhove. En ik help graag mee tijdens de maandelijkse zwerfafval-opruimactie in de wijk. In de L-flat help ik buren met klusjes in huis. Denk aan het ophangen van lampen en het helpen sjouwen van zware meubels. Vele handen maken licht werk. En je leert je buren beter kennen. Win-win!” Ook zijn vrouw Tonke zet zich in voor de buurt. Zij is illustrator en ontwerpt bijvoorbeeld de flyers met activiteiten die voor en door bewoners uit de wijk georganiseerd worden.

Duur en evaluatie
De proef met gerichte woningtoewijzing is een project van ‘Vollenhove Vooruit’, een grootschalige buurtaanpak om in de komende jaren Vollenhove met tal van activiteiten en projecten een boost te geven. Met als doel dat Vollenhove een buurt is waar iedereen plezierig woont en bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen.

Belangstellenden kunnen bij hun reactie via WoningNet aangeven op welke manier zij een ‘goede buur’ kunnen zijn. Dit kan alleen bij advertenties die speciaal voor deze proef op WoningNet verschijnen. Samen met MeanderOmnium en HuurdersPlatform Seyst selecteert Woongoed Zeist de kandidaten. Het gaat om 25 procent van de woningen die vrij komen, met een maximum van 20 woningen per jaar. De tweejarige proef loopt nog tot eind 2023. Na afloop wordt het project geëvalueerd en bepaald of er mee door wordt gegaan en zo ja, in welke vorm. 

Ook iets doen en helpen in Vollenhove? Mail naar vollenhove@meanderomnium.nl
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Reacties

De natuurlijke dorpsgemeenschap van vroeger is op veel plekken verdwenen.
Goed dat geprobeerd wordt om dat bewust te cultiveren.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.