De waarde van in vuur en vlam staan voor elkaar

8 november 2020
tekst: Henny Fokkema; foto: Pixabay

De coronacrisis hakt er hard in voor de mensheid in het algemeen, voor Nederlanders en ook voor de inwoners van Zeist. Op het moment van schrijven zijn er in Zeist 432 mensen besmet. De regering komt met nieuwe aanvullende maatregelen, bij de praatshows wordt iedereen een coronadeskundige. Kortom, in deze zorgelijke tijden worden er veel duiten in het zakje gedaan.

Ik kan niet laten om via deze column ook een duit in het zakje te doen. Niet een knaller, maar wel over iets dat met knallen samenhangt, over het vuurwerk tijdens onze aanstaande oudejaarsavond: verbied het en zet met elkaar het uitgespaarde geld voor iets anders knallend in.

Nou vind ik vuurwerk heel gezellig en leuk, maar ook wel een beetje eng, want ieder jaar opnieuw gebeuren er ongelukken en moeten ambulances uitrukken om gewonde mensen naar de eerste hulp te brengen. Al geniet ik van het licht en de knallen, altijd ben ik weer opgelucht wanneer er in mijn directe omgeving niets gebeurt. In mijn vooruitblik naar de oudejaarsavond van dit jaar, kijk ik anders naar het vuurwerk: naast corona is er nog meer om bang voor te wezen.

Vanuit deze gedachte vraag ik me af: waarom zouden we met elkaar vuurwerk willen dit jaar? Tja, natuurlijk voelen we ons gefrustreerd, willen we beleven, willen we in vuur in vlam staan, willen we licht in het donker zien, maar moeten we dit uiten door letterlijk vuurwerk af te steken? Het gedicht van Karel Eykman, geeft een andere suggestie hoe licht tegen het donker kan ingaan.

Licht tegen donker

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.

Toen de zon aan de slag kon
ging het duister verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.

Kijk dan en zie maar
maak het licht levend
word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.

In Nederland gaat er jaarlijks voor circa 60 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in.  Afgezien van het menselijk leed komen de kosten voor medische zorg ongeveer uit op ruim 1 miljoen en daarbij heb ik de kosten voor de politie-inzet nog buiten beschouwing gelaten.

Bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Zeist bleek dat er voor het komend jaar vanwege de kortingen door het Rijk en vanwege de extra kosten van de coronacrisis forse  bezuinigingen op stapel staan. Bezuinigingen waardoor geschrapt moet worden op de kosten voor voorzieningen die we met elkaar belangrijk vinden.

In deze column roep ik B&W en de gemeenteraad van Zeist op om een ‘knallende’ discussie te voeren over de invoering van een lokaal vuurwerkverbod op de aanstaande Oudejaarsavond in Zeist. Als de leden van de gemeenteraad zo moedig zijn om vanwege de corona-crisis en de daarmee samenhangende zorgen voor de inwoners van Zeist in te stemmen met het verbod, dan roep ik alle Zeistenaren op om het uitgespaarde geld voor vuurwerk in te zetten “om lichtgevend te worden voor zichzelf en voor elkaar”.

Zeist zet elkaar in het licht, we doneren het uitgespaarde vuurwerkgeld naar een daartoe geoormerkte gemeentelijke rekening die eraan bijdraagt dat er volgend jaar niet bezuinigd hoeft te worden op het sociale domein. Als we veel storten dan is het misschien ook niet nodig om de verlaging op de OZB terug te draaien.

Dat is als gemeente en haar inwoners pas echt met elkaar in vuur en vlam staan en knallen!

 

Volgende bijdrage: Voor ieder kind in Zeist-Oost pakjesavond!

 

Bijdrage: 
Column: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.