sola

Ongeslepen messen van 'De Sola’

Column
Terwijl ik aan tafel zit in het verpleeghuis van mijn vader, valt mijn oog op het mes dat naast mijn bord ligt: Sola! Ha, dat is toevallig! “Weet je waar dit mes vandaan komt?” vraag ik aan mijn tafelgenoten. “Dat zijn heel botte messen, want ze zijn hier bang dat we elkaar te lijf gaan,” antwoordt mijn buurvrouw.
tekst en foto's: Erica Pijs