Geldinzamelingsactie Tafelronde voor schoolgaande kinderen in achterstandsituatie

21 december 2020
tekst: Marijke de Bruin; foto: Pixabay

De Tafelronde is een vereniging van mannen tussen de 18 en 40 jaar, die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Tafelronde 147 Kromme Rijn koos als goed doel De Stichting Leerkansen Zeist. De opbrengst van hun wijnverkoopactie overtreft alle verwachtingen.

Tafelronde 147 Kromme Rijn
Naast de bijdrage aan landelijke en meer langdurige projecten kiest Tafelronde 147 (TR147) elk jaar een eigen lokaal goed doel. Dit jaar koos TR147 opnieuw ervoor om een wijnverkoopactie te organiseren waarvan de netto-opbrengst ten goede komt aan de Stichting Leerkansen Zeist. De Stichting Leerkansen Zeist helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit economisch kansarme gezinnen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun school. Rick Harrijvan, voorzitter van de lokale goede doelencommissie van TR147: naast de tweemaandelijkse bijeenkomsten waar wij met elkaar discussies aangaan en allerlei onderwerpen bespreken en uitdiepen, zetten wij ons ook in voor maatschappelijke doelen.

Opbrengst wijnverkoopactie overtreft alle verwachtingen
Dit jaar, vervolgt Rick Harrijvan, kozen we opnieuw voor de Stichting Leerkansen Zeist. Dit doel kiezen wij omdat het helpen van schoolgaande kinderen ons aan het hart gaat. Daarnaast is het een lokaal doel waardoor wij weten dat de gelden goed terechtkomen. De meeste leden van TR147  hebben een goede opleiding genoten en ondervinden bijna dagelijks dat goed onderwijs, dat bij je talenten past, te vergelijken is met een paspoort dat je toegang verleent tot deelname aan het maatschappelijke leven, zoals het motto van de Stichting Leerkansen Zeist luidt: nu meedoen is straks meetellen! Om deze reden hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de werkzaamheden van de Stichting. Het doet ons dan ook bijzonder goed dat de netto-opbrengst 11.705 euro bedraagt en alle verwachtingen overtreft, juist in deze tijd waarin we lezen dat de achterstand van kinderen uit economisch kansarme gezinnen steeds groter wordt. TR147 bedankt alle wijnafnemers voor hun belangrijke bijdrage: ‘de kracht van deze actie zit echt in de afname door bijna 300 betrokken vrienden, familieleden en collega’s. Tevens bedanken wij ‘Slijterij en wijnhandel Ossendrijver’ en ‘Hans van den Heuvel’ voor het belangeloos meedoen en ondersteunen van deze actie’.

Mogelijkheid voor extra ondersteuning van kinderen met een achterstand
Gelukkig ondersteunt de gemeente Zeist de Stichting Leerkansen Zeist met een jaarlijkse subsidie waarmee we de afgelopen vier jaar in Zeist al meer dan 1.100 kinderen hebben kunnen helpen, zegt Marijke de Bruijn, secretaris van de Stichting Leerkansen Zeist.  Ook al is het streven dat elk kind digitaal onderwijs kan volgen, is het wel aannemelijk dat door de coronacrisis de bestaande verschillen tussen leerlingen nog eens extra worden vergroot. De achtergrond en de economische situatie van de ouders spelen een steeds belangrijkere rol doordat leerlingen minder lessen krijgen op school. Inmiddels komen er bij de Stichting via maatschappelijk werk of rechtstreeks van de ouders aanvragen binnen voor vergoeding van extra ondersteuning. Ook al krijgen de scholen van het Ministerie extra geld, toch blijft het een groot probleem dat de achterstand van kinderen uit economisch kansarme gezinnen steeds groter wordt. Om deze reden is de Stichting Leerkansen Zeist dan ook zeer blij en dankbaar voor de grote gift van TR147, die ingezet gaat worden om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben te kunnen helpen.

 

Volgende column: Blik
Meer over Stichting Leerkansen

 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.