Stadslandbouw, is dat iets voor mij?

1 mei 2017
tekst en foto’s: Roel van Nieuwstadt

Stadslandbouw, is dat iets voor mij? Het Platform Stadslandbouw Zeist (www.stadslandbouwzeist.nl) hoopt van wel! Het platform is een initiatief van twee betrokken inwoners, Herman Wierenga en Roel van Nieuwstadt. Het primaire doel van het platform is het ondersteunen van gezamenlijke (moes)tuinen en gezamenlijke inkoop van streekproducten. De schaalgrootte van stadslandbouw varieert van één tegel uit de straat waar je iets laat groeien tot stadsboerderijen met meerdere hectares grond.

Maar stadslandbouw is nog veel meer. Mensen komen weer dichter bij elkaar en bij hun voedsel, dus stadslandbouw bevordert sociale cohesie en voedselbewustzijn (weten uw kinderen waar melk, aardappelen en tuinbonen vandaan komen? En weet u het?). Bovendien knapt de wijk er van op; de Allegro tuin in het centrum is een fantastisch voorbeeld hoe een lelijk braakliggend terrein een prachtige multifunctionele wijktuin werd. Veel projecten hebben verbinding met scholen en/of zorginstellingen waarbij educatie en dagbesteding worden geboden. Stadslandbouw is een bekend fenomeen in steeds meer grote gemeentes.

Zeist kent ook al vele mooie voorbeelden: de Allegro-tuin, de wijngaard bij Hoog Beek & Rooijen, de moestuinbakken in Den Dolder, Vollenhove, Kerckebosch, op het moskeedak in West, de eetbare tuin van seniorenflat Grift 40 en een wijkmoestuincomplex in Huis ter Heide op het voormalige Tovers-veld. Dat zijn allemaal voorbeelden van burgerinitiatieven die in samenwerking met verschillende belanghebbenden ontstaan zijn op gemeentegrond of grond van een projectontwikkelaar die daar ruimte voor biedt. Een ander mooi voorbeeld is het inwonerscollectief de Groene Schuur (www.degroeneschuurzeist.nl) dat biologische producten via een website rechtstreeks bestelt bij een grote boerencoöperatie. De coöperatie levert kratten product en het collectief maakt er zelf pakketten van.

Stadslandbouw gaat niet vanzelf. Het begint met een leuk idee van een groep inwoners of een ondernemer of bedrijf maar wie en wat heb je nodig voor een succesvol project? Het is van cruciaal belang dat iemand zich committeert om de regie van een initiatief op zich te nemen. Herman en Roel zorgen er vervolgens voor dat initiatiefnemers in contact worden gebracht met alle partijen die belangrijk zijn voor een succesvol resultaat. Om te beginnen is er een nauwe samenwerking met de gemeente, er is regelmatig overleg met betrokken ambtenaren, de wijkmanagers ondersteunen projecten en stadslandbouw begint een plekje te veroveren in gemeentelijk beleid. Het platform zorgt er voor dat er ook contacten tot stand komen met relevante partijen zoals adviseurs van de moestuinvereniging VAT, de milieugroepen, de Boswerf, scholen, zorginstellingen, projectontwikkelaars, boerencoöperaties, Utrechts Landschap, etc. 

Herman en Roel hopen dat de mooie voorbeelden andere inwoners inspireren tot het opzetten van gezamenlijke tuinen en zij hopen dat andere bewonersgroepen of bedrijven het concept van de Groene Schuur willen kopiëren. Heeft u met een groep een tuinidee voor een saai stuk gemeentegroen of een braakliggend terrein? Neem via de website contact op en treedt toe tot het gilde der stadslandbouwers!
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.