Lijsttrekker NDZ: Jan Bredius

22 februari 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Jan Bredius (60) is lijsttrekker van NieuwDemocratischZeist. Hij was 56 toen hij betrokken raakte bij de lokale politiek. ''Ik kom uit het klasje van Koos'', verklaart de jurist die sinds 1990 in Zeist werkt. ''Een maat van me wees me op het bestaan, een groep Zeistenaren die zich onder leiding van burgemeester Janssen verdiepten in de lokale politiek. Via de founding fathers van NDZ, Koos van Gemeren en Frits Koster, ben ik daarna op de kandidatenlijst terecht gekomen. Deze partij staat voor inwonersgerichte politiek. Je spreekt met meer recht als je echt betrokken bent.''

In de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen was Bredius campagneleider. Zijn partij behaalde vier zetels, maar kwam niet in het college. ''De reden: teveel persoonlijke toonzetting. Die kritiek hebben we ter harte genomen. Wij zorgen ervoor dat dat niet meer gebeurt, we spelen op de bal en niet op de man, maar blijven wel kritisch en scherp. We houden nu rekening met een plek in het college. We zijn heel open en betrokken, hopelijk wordt dat door inwoners gewaardeerd.''

Hij staat voor ''nieuwe politiek. Bij belangrijke projecten moet je de tijd nemen om de burger er daadwerkelijk bij de betrekken. Maak gebruik van kennis waarover de burgers beschikken en peil de mening van burgers. Zoals de inspraak nu is geregeld, is het inspreken voor de bühne. Dat is oude politiek, daar willen we van af. Geef insprekers meer tijd zodat ze hun verhaal kunnen doen. NDZ wil luisteren en omarmen. Dat kan betekenen dat het langer duurt om tot besluitvorming te komen, maar je creëert op die manier wel draagvlak.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
''We doen ons uiterste best om inwoners te interesseren voor de politiek. We werken eraan, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we er niet volledig in geslaagd zijn om onze lijst een afspiegeling te laten zijn van de bevolking van Zeist.''

Het CBS meldtr een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
''In z'n algemeenheid kan ik zeggen dat we ons zo min mogelijk aantrekken van Haagse ambities. We zijn zeer inwonersgericht. Zeist moet de broekriem aantrekken en tegelijkertijd willen we dat geld terecht komt op de goede plek. We zien ook wel dat de armoedegrens lager wordt. Ons doel is dat nooit meer iemand naar de Voedselbank moet. De participatietrein dendert voort. Wij zijn een lokale, sociale partij, maar volgen de wet.''

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
''Ja. Daar gaan we niets aan veranderen. Wel vragen we om een evaluatie, wij vinden het belangrijk dat wordt onderzocht hoe de situatie zich heeft vormgegeven.''

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
''We hebben respect voor de inwoners en willen participatie daadwerkelijk vormgeven. Zeist heeft een christelijke achtergrond. Vanuit die gedachte willen we via burgerberaad tot besluitvorming komen.''

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties  moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
''Helemaal eens. We stimuleren mantelzorg en vinden het ook een goed idee om mantelzorgers gratis te laten parkeren. Ook tegen zo'n vorm van cultuurparticipatie zeggen we 'ja'.''

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
''Wij bouwen niet in het groen, dat zijn ambities vanuit Den Haag. We gaan wel inbreiden en als we dan niet aan de wensen van Den Haag kunnen voldoen, dan is dat zo. We kunnen bouwen bij Driebergen-Zeist, maar niet de beoogde vijfduizend woningen, want dan bouw je in het groen. En als we in dat gebied bouwen, moeten Zeistenaren voorrang krijgen. We begrijpen dat er problemen zijn op de woningmarkt, we nemen ons deel van de oplossing, maar ons groen is ons goud.''

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen?  
''We bestemmen 20 tot 25% van de nieuwbouw voor mensen met een laag inkomen. Het percentage nieuw te bouwen woningen voor middeninkomens blijft 50% van de te bouwen woningen.''

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
''Dat doen we ook in Zeist. Wij hebben er al voor gepleit om de snelheid op de Waterigeweg terug te brengen tot 30 kilometer per uur, en dat breiden we graag uit naar de andere wegen.''

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
''Nee, we verstaan de stevige wens voor uitbreiding. De KNVB zou de sportvelden in Austerlitz beter kunnen gebruiken. De belangen van het Dierentehuis Zeist met het uitlaatgebied erachter vinden wij belangrijk. Compensatie van in Zeist gekapt bos door in Bunnik bomen te planten vinden we een leuke gedachte, maar we willen niet dat er bomen gekapt worden.''

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
''Nee, dat tast de vrijheid van de ondernemer teveel aan. Overgewicht heeft onze serieuze aandacht. Op dit moment worden er al maatregelen genomen om dat te tackelen. Ik pleit voor het inzetten van leefstijlinterventie, laten we gezond eten stimuleren.''

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
''Onze partij stimuleert deelname aan sport en dat moet worden uitgebreid, zeker in deze tijd. We hebben gezien dat het college bossen sloot voor publiek, daar is NDZ geen voorstander van. We willen mensen juist stimuleren om het bos in te gaan. Daarnaast willen we extra geld voor sportactiviteiten.''

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
''We gaan De Klinker renoveren en beschikbaar houden voor de huidige gebruikers. Het centrum van Zeist verdient rust en nadenkendheid. Pas op de plaats, eerst inwoners polsen voor we welk plan dan ook verder ontwikkelen. En de spreiding van culturele instellingen door de verschillende wijken willen we graag zo houden.''

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
''Die tunnel ligt niet goed, hij had richting Utrecht moeten liggen. Nu gaat -ie van niets naar nergens tenzij de fietsroute naar de Uithof via de Lagegrond er komt en daar zijn wij eens te meer tegen.''

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
''Het is primair belangrijk om de financiën gezond te houden. Door het oplossen van de tekorten op de Jeugdzorg en de WMO raakt de reserve uitgeput. In 2018 is de OZB verlaagd. Wij hadden het liever stapsgewijs omhoog zien gaan.''

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
''De klimaatambitie is een Haagse ambitie. Wij staan achter het streven naar nul procent uitstoot maar vinden het een achterhaalde gedachte dat energie in het eigen gebied opgewekt moet worden. Primair willen we meer zonnepanelen op de daken. Verder willen we gewoon meer bomen en geen windmolens en zeker niet in het groen. We willen ook aandacht voor het lokale klimaat. We volgen de waterstofontwikkelingen en verwachten daar veel van. We willen de grondwaterstand verhogen. Nu sterven monumentale eiken en beuken door verdroging en dat tast de biodiversiteit aan. Inzetten op beperking van het waterverbruik moet lokaal prioriteit krijgen.''
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Reacties

Lokale energiewinning betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen consumptie. Elke keer als er een olietanker strandt op een prachtig koraalrif, denk ik: dat had niet gehoeven als we zelf de lasten dragen van de energievoorziening.
Je rotzooi over de schutting flikkeren, naar de oceanen, naar andere streken, naar Den Haag zelfs - wat een onvolwassen, populistisch geluid.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.