Schoolgaan en meedoen kosten geld: Stichting Leerkansen Zeist helpt

27 augustus 2020
tekst: Marijke de Bruijn; foto: Pixabay

Sinds kort gaan de kinderen in Zeist weer naar school. Voor kinderen in gezinnen met een minimuminkomen is de school vaak duur. Ouders of verzorgers zijn soms niet in staat om de extra kosten te betalen. Door gebrek aan geld kunnen schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar niet met alle (schoolse) activiteiten meedoen. Het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen hun talenten onvoldoende ontwikkelen of worden buitengesloten. Onder het motto "Nu meedoen, is straks meetellen" biedt Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) financiële hulp aan kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen.

Schoolgaan in het basisonderwijs
Ouders hoeven op de basisschool niet te betalen voor het lesgeld van hun kinderen. Wel kan het voorkomen dat de scholen aan de ouders een rekening sturen voor extra activiteiten zoals de viering van het Sinterklaasfeest, schoolkamp of een bijdrage in materiaalkosten.

Schoolgaan in het voortgezet onderwijs
Veel scholen sturen ouder/verzorgers aan het begin van het nieuwe schooljaar een overzicht van zaken waarvoor betaald moet worden. Hierbij valt te denken aan kosten voor schoolreisjes, profielbijdragen en computers.

Ouders of gezinnen met een minimuminkomen die voor extra activiteiten op de basisschool of voor extra kosten voor het voortgezet onderwijs moeten betalen, kunnen een aanvraag voor financiële hulp indienen bij de Stichting Leerkansen Zeist.

Een aanvraag indienen bij de Stichting Leerkansen Zeist
Ouders met een inkomen dat niet hoger is 130% van het bijstandsinkomen, kunnen op verschillende manieren een aanvraag indienen.

- Via de website van Stichting Leerkansen Zeist (http://www.leerkansenzeist.nl/).

- Een afspraak maken bij de Sociale Raadslieden Zeist, Bergweg 1 te Zeist.

- Binnenlopen bij een van de Wijkinloophuizen bij u in de buurt. De begeleiders van de inloophuizen en de Sociale Raadslieden kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Voor meer informatie, kijk op onze website: http://www.leerkansenzeist.nl.

 

Volgende bijdrage: Tussen Zeist en Austerlitz

 

Artikel: 

Reacties

Goedendag, ik heb een vraag over mijn situatie? Ik wil in dit jaar een opleiding volgen maar door het lage inkomen van mij en mijn man ik kan niet zelf mijn boeken en laptop voorbereiden. Ik wil graag weten kunnen jullie hierover mij helpen?
Met vriendelijke groet,
Soheila Rahimi

Beste Soheila, Stichting Leerkansen Zeist is er voor schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar, waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben. Voor meer informatie over de Stichting Leerkansen Zeist verwijs ik je naar onze website. Ik hoop voor je dat je een andere bron kunt vinden of heeft het instituut of school waar je je opleiding gaat volgen een oplossing voor jouw probleem. Met vriendelijke groet, Marijke de Bruijn, secretaris Stichting Leerkansen Zeist.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.