Gemeenteraad neemt besluit over jaarwisseling

19 juli 2023
tekst: Steven Spaargaren; foto: Mel Boas

De gemeenteraad van Zeist nam op 4 juli een besluit over de jaarwisseling in de toekomst. Dat deden ze op basis van een advies van het Burgerberaad in Zeist. Het advies is in anderhalve week tot stand gekomen. Verschillende raadsfracties hadden lovende woorden over het advies. Hoe is het Burgerberaad tot stand gekomen en wat stelt dat advies voor?

De gemeente heeft via loting enkele duizenden inwoners uitgenodigd om zich aan te melden voor het Burgerberaad. Uit alle aanmeldingen heeft de gemeente vervolgens 100 inwoners geloot die daadwerkelijk een uitnodiging voor het Burgerberaad kregen. Zij vormden samen een gevarieerde groep: jong en oud, uit alle dorpen, met allerlei soorten opleiding, van alle geslachten. Deze groep werkte in vijf bijeenkomsten aan een advies hoe we samen een prettige jaarwisseling kunnen vieren. Het streven was dat de groep een advies op zou stellen waar alle deelnemers mee konden leven. Dat is gelukt!

Dit is een mooie manier om de burger meer bij de politiek te betrekken. Dat is wel iets anders dan ons systeem van representatie van gemeenteraad, provincie en Tweede/Eerste Kamer. Een of meerdere keren kiezen we iemand die we wel of niet kennen. Door loting nemen we deel aan het politieke proces. Het is een vorm van directe democratie. We moeten daar meer ervaring mee opdoen.

Het advies is unaniem genomen door de 100 deelnemers in Zeist. De Nieuwsbode van 12 juli schrijft er het volgende over:

De raad heeft besloten tot de volgende maatregelen:
1. De gemeente gaat met partners uit de samenleving een centraal evenement faciliteren, voor alle doelgroepen en leeftijden. Het advies gaf aan dat hierbij ook een vuurwerkshow zou plaatsvinden.
2. De gemeente gaat extra aandacht besteden aan het beschermen van kwetsbare groepen, natuur en milieu.
3. De gemeente faciliteert en begeleidt buurtinitiatieven rondom de jaarwisseling.
4. De gemeente wijst vuurwerk(vrije) zones aan en communiceert hier nadrukkelijk over.
5. De gemeente besteedt veel aandacht aan preventie, door middel van uitgebreide voorlichting over vuurwerk en de effecten voor (volks)gezondheid, milieu, kwetsbare groepen in de samenleving en (gezelschaps)dieren.

De gemeente omarmt het advies. Het is dit jaar praktisch gezien niet meer mogelijk voor een vuurwerkshow te kiezen.  
Op 4 juli was er het voorstel van GroenLinks, Seyst.Nu en PvdA om geen vuurwerkshow te organiseren maar te zoeken naar een milieuvriendelijk alternatief zoals een drone- of een lichtshow. Het werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. Dat lijkt me iets voor de toekomst. In september komen burgemeester en wethouders met een voorstel voor de komende jaarwisseling naar de gemeenteraad.

Het Burgerberaad is het systeem van de toekomst. Bepaalde onderwerpen lenen zich er voor. Men moet het wel serieus nemen. Het geeft meer de richting aan van de besluitvorming. Laten we het Burgerberaad een echte kans geven. Er zal met de resultaten iets concreets worden gedaan. De burger heeft dan meer vertrouwen in de besluitvorming. Daar draait het om.
 

Bijdrage: 

 


Steven schreef eerder:
Maatschappelijke diensttijd in Zeist

Meer over het burgerberaad:
Burgerberaad over Oud en Nieuw

Volgende column:
Alles moet anders

 

Reacties

En eigenlijk is er niets veranderd

Het enig juiste besluit zou zijn geweest om van Zeist een vuurwerkvrije gemeente te maken. Beter voor natuur, milieu, mens en dier.
Preventie haalt vaak weinig tot niets uit en optreden tegen illegaal afsteken van vuurwerk door het bevoegd gezag heb ik nog nooit meegemaakt in ons dorp.
Zo woont er op Nooitgedacht een volslagen idioot die het hele jaar door vuurwerk afsteekt, ongehinderd door wie dan ook.

Een paar jaar geleden vroeg ik aan wethouder Fluitman waarom het CDA niet voor een vuurwerkverbod is, terwijl er zoveel ellende van vuurwerk komt.
Hij gaf zo'n typisch politici-antwoord, gratis luchtfietserij, dat we meer moeten gaan handhaven.
De allang bestaande regels over wanneer je wel en niet vuurwerk mag afsteken, en hoe zwaar het mag zijn, en het illegale zware vuurwerk dus bestrijden.
Ik heb de afgelopen jaren niets van die handhaving gemerkt, dagenlang zware knallen terwijl het niet mag.
En kwam handhaving aan de orde in het burgerberaad? Hier lees ik er niets over.
Dus de overlast wordt niet aangepakt.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.