Het verkeer in de toekomst

1 maart 2018
tekst: Fons Pennings, foto: PIxabay

Op 8 maart wordt er in de bibliotheek gediscussieerd over verkeer in Zeist aan de hand van stellingen over fietsveiligheid, een tram van Utrecht naar Zeist en een autovrije Slotlaan. Hopelijk gaat de discussie niet over het verleden, maar over hoe we het verkeer in Zeist in de toekomst zien.

Veilig fietsen
Over tien jaar rijden we bijna helemaal elektrisch. Dat is de verwachting van de mobiliteitsvisionairs. Als het om de belasting van het milieu gaat, zijn er nog wel wat kanttekeningen te maken bij de elektrische auto's. Tenslotte verleg je de uitstoot van de plek waar de auto's rijden naar de plek waar de stroom wordt opgewekt. En wat dacht je van de belasting van het milieu bij de productie en zeker de recycling van accu's. Hebben we in Zeist iets aan de komst van elektrisch rijden? Jazeker, we kunnen in onze woongebieden rekenen op schonere woongebieden vrij van fijnstof. En we zijn eindelijk bevrijd van die stinkende knetterende brommers en scooters.
Er kleeft nog een luxe-probleem aan elektrisch rijden. Auto's worden zo stil dat fietsers en voetgangers ze niet horen. Dus hoe ziet de veiligheid voor de fietsers er in de toekomst uit? Fietsers in Zeist voelen zich  niet altijd veilig in het verkeer. Rotondes staan bovenaan de lijst van ergernissen. Het samengaan van auto- en fietsverkeer op rotondes blijft een heet hangijzer, zowel voor fietsers als automobilisten. Het gaat fout op het moment dat de auto van de rotonde af wil rijden en er een fietser in de dode-hoek rijdt. Met de technisch ontwikkeling van elektrische auto's zullen de dode-hoek camera's standaard op elke auto zitten. Dat lost veel problemen op, maar op weg daarnaar toe kun je je afvragen of er nog iets valt te verbeteren aan het gedrag van de weggebruikers. Fietsers klagen over de snelheid van de automobilisten en auto's ergeren zich groen en geel aan fietsers die zonder te stoppen voorrangsrotondes opvliegen. Dan moet je het gedrag van mensen aanpakken. Dat is een uitdaging! 

Tram
Als we massaal elektrisch rijden, willen we dan nog dat de tram van de Uithof wordt doorgetrokken naar Zeist? Naast schoner rijden gaat de ontwikkeling van "autonoom" rijden ook gewoon door. We rijden dan zonder zelf te sturen met dezelfde snelheid en een halve meter achter elkaar. Dan kunnen er veel meer auto's op de Utrechtseweg, dus neemt de roep om een tram af. Misschien hoeven we niet meer op zoek naar een verantwoord tracé voor een tram in de schaarse natuur tussen Utrecht en Zeist, want een tram klinkt interessant, maar waar leg je die dan neer?

Slotlaan
Tenslotte het centrum. Dat er over tien jaar geen auto's meer rijden over de Slotlaan leidt geen twijfel. Zeist is een dorp dat van oudsher geen dorpsplein met een kerk en kroeg heeft. Maar de Zeistenaar wil wel gezelligheid op straat. Het marktplein valt af, omdat zowel de inrichting als het gebruik door de markt wordt gedomineerd, maar de Slotlaan is ook geschikt. Auto's eruit en echte pleinen maken bij de Reünie en de Korte Weeshuislaan. De Slotlaan met pleinen inrichten was bij de laatste herinrichting al de bedoeling, maar dat bleek met behoud van de buslijn niet haalbaar. Om verkeer te remmen en veilige pleinen te maken moet het verkeer zoveel mogelijk slingeren en dat gaat niet samen met bussen.

Misschien is het de moeite waard om eens te experimenten met een autovrije Slotlaan op zaterdagen. Dan kunnen de effecten van sluipverkeer door de wijken rond de Slotlaan goed in kaart worden gebracht. En als tweede experiment 's ochtends  afsluiten van de Slotlaan voor auto's van acht tot elf uur. Dan is het afgelopen met het verkeer dat door het centrum naar de A28 rijdt, kunnen de scholieren veilig naar school en de winkels worden bevoorraad.

Het staat vast dat de Slotlaan over tien jaar een winkel- en evenementenstraat is, maar over de weg daarnaartoe is het laatste woord nog niet gezegd.

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.