Raadslid aan het woord: Petra Bakels

25 november 2022
tekst: Petra Bakels

Zeistermagazine laat de gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Petra Bakels (NDZ).

Wat heeft je gemotiveerd om de Zeister politiek in te gaan?
Sinds de oprichting van NieuwDemocratischZeist in 2013 ben ik secretaris van het bestuur. In aanloop naar de verkiezingen van afgelopen maart, werd mij door bestuur en fractie van NieuwDemocratischZeist gevraagd of ik mij verkiesbaar wilde stellen. Ik had mijzelf nooit als potentieel raadslid beschouwd, maar ben daar toen serieus over gaan nadenken. NieuwDemocratischZeist is een inwonergerichte partij en ik vroeg mij in eerste instantie af wat ik als raadslid zou kunnen betekenen voor de inwoner en daarna of ik dat als ‘pensionada’ op me kon nemen. Slotsom was dat ik ja zei, en ook nog werd gekozen.

Hoe is het eerste half jaar van je raadslidmaatschap je bevallen?
Het was best wennen. Veel leren over alle ins en outs van het raadswerk, onder andere tijdens de verschillende instructie-bijeenkomsten die de gemeente aanbiedt. Luisteren naar ‘doorgewinterde’ raadsleden was zeker leerzaam, ook al deelde ik niet altijd hun mening of argumenten. Ook binnen de fractie waren de discussies heel nuttig en leerzaam. Al met al vind ik het raadswerk steeds boeiender en leuker, ook al vergt het veel van je tijd.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je tot nu toe vooral bezig gehouden?
Hoewel ik mij nog breed oriënteer, gaat mijn belangstelling vooral uit naar het sociaal domein en kunst en cultuur. Dat voor mij als raadslid van NieuwDemocratischZeist participatie bij alle thema’s, die in de raad aan de orde komen, uiterst belangrijk is, moge duidelijk zijn.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Hoewel we het in de raad natuurlijk niet allemaal met elkaar eens zijn, is het onderling contact altijd respectvol en vriendelijk.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
Actueel is uiteraard ook in Zeist het woningtekort. Ik ben van mening dat er zeer zorgvuldig gekeken moet worden waar gebouwd kan worden. Het groene karakter van Zeist moeten we koesteren en niet verkwanselen.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Het is soms schipperen, maar er is altijd wel een mouw aan te passen.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Ik beperk me liever niet alleen tot kiezers en achterban, maar spreek het liefst met inwoners en ondernemers met welke achtergrond dan ook.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
In deze tijd van crises, waar mogelijk, oplossingen aangeven voor minima, jongeren en ouderen die klem zitten (financieel of anders), zodat zij de toekomst hoopvoller tegemoet kunnen zien. Dit onder het motto ‘We zijn op de wereld om elkaar te helpen’.

Foto: Petra (2e van rechts) tijdens een werkbezoek aan het stationsgebied Driebergen-Zeist op 19 november 2022

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Eerder in deze serie:
Raadslid aan het woord: Hanny Roelofsen

Meer over NDZ:
Lijsttrekker NDZ: Jan Bredius

Volgende column:
Woef

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.