Vuurwerkvrij het nieuwe jaar in!

1 januari 2016
tekst: Elke Wisseborn, foto: Kees Linnenbank

Heerlijk, even ontspannen in de kerstvakantie! Na een jaar hard werken en studeren waren dat fijne weken, zo in de donkere laatste dagen van 2015. Traditiegetrouw blik ik in die weken aan het eind van het jaar terug en evalueer ik samen met mijn geliefde wat er op mijn en ons pad is gekomen. Dit jaar was dat onder meer een verrassende kennismaking met de ‘Initiatiefgroep vuurwerkvrije zones in Zeist’. De groepsleden wisten mij te overtuigen de vragenlijst via de gelijknamige Facebookpagina in te vullen. En van het een kwam het ander: ik sloot me aan bij de initiatiefgroep, die inmiddels vier leden telt.

De doelstelling van de initiatiefgroep is het geleidelijk invoeren van vuurwerkvrije zones in Zeist. Dit doel kan ik van harte onderschrijven. Het sluit namelijk naadloos aan bij mijn streven naar een gezonde en veilige wereld voor mens, dier en natuur. Als milieu-ingenieur, homeopaat en moeder probeer ik hier zowel persoonlijk als privé invulling aan te geven. En natuurlijk was ik nieuwsgierig naar de mening van andere inwoners van Zeist over vuurwerkvrije gebieden. Uit de enquête is naar voren gekomen dat de meningen sterk uiteenlopen: van uitgesproken voorstanders tot felle tegenstanders. De voorstanders vormen echter wel de meerderheid: twee op de drie mensen die de vragenlijst hebben ingevuld spreken zich uit voor vuurwerkvrije zones.

Nu is het al oud en nieuw geweest en kan ik hopelijk tevreden terugkijken op de gang van zaken. De gemeente Zeist sluit zich aan bij de landelijke trend en heeft vier vuurwerkvrije zones ingesteld. Rondom kinderboerderij De Brink, het Walkartpark, Belcour en het Diaconessenziekenhuis is de vuurwerkoverlast naar verwachting beduidend minder. En daar profiteren we uiteindelijke allemaal van! Want wat vindt ú van schonere lucht, minder afval, vernielingen en minder slachtoffers door vuurwerk? Het lijkt me toch dat niemand daar tegen kan zijn.

Een nieuw jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen! Het voelt als een schone lei: nog vrij in te vullen met allerlei plannen en voornemens. Eén daarvan is doorgaan en in 2016 nóg meer zones vuurwerkvrij maken. Ik zie gelijkenissen tussen de weg die afgelegd is naar rookvrije horeca en werkruimten en het pad naar een geleidelijke afbouw van individueel vuurwerk en eventueel centralisering van vuurwerk rondom oud en nieuw. Aan het begin waren er felle voor- en tegenstanders van rookvrije horeca. Nu zijn we het er (bijna) allemaal over eens dat je je hapje en drankje écht beter proeft zonder rookwolken. Misschien vinden we dat over pakweg een jaar of tien ook van ‘vuurwerk-rookwolken’ op oudejaarsavond? Ik spreek u graag weer eens tegen die tijd en wens u voor 2016 veel geluk, vreedzaamheid en gezondheid!
 

Column: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.