Uitslag Lezersonderzoek

Zeistermagazine hield in de tweede helft van oktober een lezersonderzoek. In 14 dagen tijd werden er 67 enquêtes ingevuld. Wij zijn heel blij met de feedback en de inzichten die dit oplevert!

Nieuwsbrief

De eerste vraag ging over de nieuwsbrief. 82 procent van de lezers waardeert de nieuwsbrief als signaleringsfunctie voor nieuwe columns, de rest gebruikt daar met name social media voor. Wellicht is deze uitslag iets vertekend, omdat het lezersonderzoek via de nieuwsbrief is verspreid (maar ook op social media is gepost). Maar hoe dan ook, wij gaan zeker door met de nieuwsbrief.

Ook is gevraagd naar de gewenste frequentie, omdat Zeistermagazine met de gedachte speelt om het ritme van ééns per maand los te laten. Het aantal columns en bijdragen is zo gegroeid dat de maandelijkse nieuwsbrief te lang werd, bovendien kun je met een hogere frequentie actuelere informatie delen. Een duidelijke meerderheid van de lezers steunt deze wijziging. Slechts 27 procent wil de oude, maandelijkse frequentie het liefst vasthouden. Wekelijks verschijnen heeft de meeste voorkeur (40 procent), gevolgd door tweewekelijks (19 procent) en onregelmatig (13 procent). Wij trekken hieruit de conclusie dat we het experiment met een kortere, wekelijkse nieuwsbrief op de vrijdag voortzetten. Mochten er echter een keer in een week te weinig nieuwe bijdragen zijn, dan slaan we die week een keer over en wordt het dan een keer een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Enkele lezers vragen om een papieren uitgave of een e-book. Helaas voorziet ons budget niet in dergelijke mogelijkheden.

Waardering specifieke onderdelen

Ook is gevraagd naar de waardering van een aantal bijzondere onderdelen. Zie daarvoor de tabel.

 

(zeer) positief

neutraal

(zeer) negatief

Aankondigingen culturele voorstellingen

68 %

24 %

8 %

Foto van de Maand

66 %

19 %

15 %

Stelling van de Maand

48 %

31 %

21 %

Spreuk van de Maand

33 %

40 %

27 %

 

De culturele voorstellingen en de Foto van de Maand worden het meest gewaardeerd. Maar ook over de Stelling en de Spreuk van de maand zijn meer mensen positief dan negatief. Kennelijk voldoen alle extra zaken wel bij een bepaalde groep lezers aan een behoefte.

Inhoud

Ook is gevraagd naar de inhoud van het magazine. Wat waardeert de lezer het meest en waar ziet de lezer nog ruimte voor verbetering en uitbreiding? Wat opvalt in de open antwoorden is dat met name de breedte en diversiteit wordt gewaardeerd. Zoveel columnisten, zoveel meningen en invalshoeken. Juist de mix is positief. Gevraagd naar de favoriete columnist wordt Arend Postma het vaakst genoemd, maar de spreiding is zeer breed.

Bij de vraag naar wat de lezer meer zou willen lezen, wordt het vaakst gesproken over historische verhalen en de geschiedenis van Zeist. Ook vragen diverse lezers om meer actualiteit. Andere wensen: meer natuur, meer video, meer politiek, meer cultuur, meer interviews, laat eens wat bewonersverenigingen aan het woord, doe ook eens wat satirisch.

De diversiteit in de lezersgroep zorgen er voor dat sommige suggesties elkaar tegen spreken. Zo vraagt de één om meer persoonlijke belevenissen, terwijl de ander vraagt om “minder zielenroerselen uit de persoonlijke platenkast of kapper”. Tegenover de vraag naar meer actualiteit staat de waardering van de sfeervertellingen, “even los van het Facebook gekakel”. Laten we het er maar op houden dat de breedte van de columninsteken voor een ieder wat wils oplevert.

 

Volgende bijdrage: Bezoekersrecord
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.