Fusie drie voetbalverenigingen

1 januari 2015
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

Er is teveel versnippering in het Zeister voetbalwezen. Er zijn twee grote verenigingen: Jonathan en Saestum. Daarnaast drie kleinere verenigingen: FZO, SV Zeist en Patria. Die zouden dit jaar mogelijk moeten fuseren. De gemeente spreekt al jaren over een fusie van de drie kleinere clubs. Hoe zou die fusie dit jaar van start kunnen gaan? Een verkenning van een fusie. 

Binnen de gemeente Zeist wordt al enige jaren gesproken over een fusie tussen FZO, SV Zeist en Patria. Nico Lamphen (preses Saestum) zegt in het AD van 27 augustus 2014: “Voor de gemeentelijke spreiding zou het niet verkeerd zijn. Jonathan speelt achter het Slot, wij in Zeist-West en SV Zeist, Patria en FZO kunnen dan op sportpark Dijnselburg voetballen.” Daarmee geeft hij al de richting aan waarin gewerkt kan worden.

Op Zeistermagazine.nl was in december de stelling van de maand: De vijf Zeister voetbalverenigingen moeten nu echt gaan fuseren in het nieuwe jaar. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 75% van de lezers is het eens met de stelling, terwijl 25% dat niet is. Een duidelijke meerderheid van de lezers vindt dat  er dit jaar gefuseerd moet worden.

Bij SV Zeist is er een nieuwe voorzitter: Kees Jan van Kleef. Hij hamert op het belang van fusie. “SV Zeist wil fuseren, maar de ledenvergadering sprak zich uit tegen een verhuizing naar sportpark Blikkenburg, waar Patria en FZO zitten.” Voorzitter Van Kleef kent de gevoeligheden. “Iedereen beseft dat een verhuizing naar een andere locatie de oplossing kan zijn om door te groeien. Maar niet naar Blikkenburg.” (AD 17 oktober 2014). Dat hoeft ook helemaal niet volgens mij.

Die gesprekken kunnen het beste plaatsvinden onder leiding van de gemeente. Mogelijk kan die een kwartiermaker aanwijzen. Iemand die bekend is met het fuseren van verenigingen. Iemand die geen belangen heeft bij de betrokken verengingen. Die zou de besturen bij elkaar moeten roepen en het proces faciliteren. Het vraagt om specifieke vaardigheden.

Er lopen gesprekken tussen FZO en Patria. SV Zeist zou zich daarbij (weer) aan moeten sluiten. Sportverenigingen moeten zelf hun (aankomende) leden warm zien te krijgen voor de fusie. De sterke punten van iedere vereniging moeten uitgebuit worden zoals het vrouwenvoetbal van ZSV Patria. Tenslotte moet iedereen er voordeel uit halen.

Fuseren als proces. Onder begeleiding van de gemeente. Als eerste stap zou die groeiende samenwerking bekrachtigd moeten worden met een gezamenlijk convenant. Dat moet toch mogelijk zijn dit voorjaar. Pas daarna is de gemeenschappelijke locatie het gespreksonderwerp. Wat mij betreft is dat sportpark Dijnselburg. Gelet op de spreiding zoals verwoord door Nico Lamphen. Ik ben benieuwd of dat werkt.  

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.