Maatschappelijk afval

1 december 2018
tekst en foto: Erwin Hagen

Enige tijd geleden fietste ik met onze hond door onze straat, toen een ons tegemoet komende, wat oudere fietser mij hardgrondig “Dierenbeul!” toeriep. Hij was zichtbaar geagiteerd en balde zijn vuist. Beduusd fietsten hond en ik maar verder.

Een paar dagen later zag ik op televisie beelden van schermutselingen rondom de intocht van Sinterklaas in diverse steden in Nederland. Zonder enige schroom werden racistische en seksistische uitlatingen geschreeuwd. Op enig moment moesten mensen zelfs onder politiebescherming vluchten voor al hetgeen letterlijk en figuurlijk over hen werd uitgestort.

Inmiddels gooien wij dus niet meer achteloos alleen ons tastbare vuil in de berm of op straat, maar slingeren we ook verbaal allerlei vuiligheid de openbare ruimte in. Om maar te zwijgen over de vervuiling waarmee wij elkaar in de sociale media belasten.

Ik noem dat maatschappelijk afval. Zonder enige schroom gooien we onze vuiligheid van ons af, de samenleving in.

Gelukkig zijn er in de samenleving ook mensen die dat niet kunnen aanzien en in actie komen. Zo iemand is Marius Damen.
Wekelijks trekt hij er met een knijpstok en vuilniszak op uit om in Nijenheim zwerfafval op te ruimen.
Marius geeft aan dit opruimwerk nu enkele jaren te doen. De knijpstok heeft hij van de gemeente gekregen, de vuilniszakken betaalt hij uit eigen zak. Meestal op maandag trekt hij erop uit om het in het weekend weggegooide afval op te ruimen. Het verzamelde zwerfafval wordt vervolgens ook nog door hem gescheiden. Marius doet dit enerzijds om de buurt schoon te houden en anderzijds om wat lichaamsbeweging te hebben in de buitenlucht.

Op meerdere plekken in Zeist zijn er mensen zoals Marius. Ik vind het geweldig wat deze mensen doen. Zij ruimen het maatschappelijk afval op. Het zou mooi zijn als we hun goede voorbeeld navolgen. Door ons zwerfafval te gaan opruimen én elkaar te gaan aanspreken op het verbale vuil wat we op straat gooien. Ik acht dan de kans groot dat we op een mooie dag ons gaan realiseren dat we ook zélf de samenleving schoon moeten houden. En dat we dat dan ook gaan doen.
 

Column: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.