Leerlingen mengen

1 december 2015
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay

Er verandert steeds meer in de wereld. Daar kun je iedere dag getuige van zijn. In Zeist zie je soms ook dingen veranderen. Maar hoe zit het dan met de kloof tussen witte en zwarte scholen in het basisonderwijs? Het mengen van leerlingen van welke afkomst dan ook. Aan de hand van een voorbeeld buiten Zeist denk ik dat we de hulp van de gemeente moeten inroepen. Scholen komen er alleen niet uit. In het belang van de toekomst van de leerlingen. 

Op Zeistermagazine.nl was in november de stelling van de maand: De gemeente Zeist moet afdwingen bij het mengen van leerlingen bij basisscholen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 45% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 55% dat niet is. De meningen van de lezers zijn dus verdeeld.

We zullen het anders moeten benaderen. Een taai probleem met grote gevolgen. Al jaren wordt er gepraat over het mengen van leerlingen in het onderwijs. Scholen komen er alleen niet uit. Te lang is ontkend dat dit uiteindelijk leidt tot witte en zwarte scholen. We hebben te maken met de vrijheid van onderwijs. Dat is een basisrecht dat in de grondwet staat. Daar moet je niet aan tornen. De laatste twintig jaar beten talloze politici hun tanden stuk op het probleem van de zwarte en witte scholen. Zowel landelijk als in gemeenten.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld buiten Zeist: Amsterdam. Een stad met 180 verschillende nationaliteiten. Dat kan ons mogelijk inspireren. Amsterdam gaat het opnieuw proberen. De Amsterdamse schoolbesturen voerden onlangs een nieuw toelatingsbeleid voor basisscholen in, waar bij spreiding van bevolkingsgroepen geen doel meer is. Integratie afdwingen zoals in het verleden vaak geprobeerd is, is nu taboe.
Het nieuwe college pakt de handschoen weer op. In Trouw lezen we op 3 oktober een bericht onder de kop Amsterdam helpt bij mengen scholen. De nieuwe wethouder Simone Kukenheim (D66) kondigt steun aan voor ouderinitiatieven. In een brief aan de gemeenteraad zegt ze: “We gaan scholen niet door de strot duwen om diverser te worden, maar we willen ze wel helpen om hun leerlingen meer in aanraking te laten komen met de culturele diversiteit van de stad.”
Ze kiest voor de aanpak vanuit de ouders en leerlingen zelf. De gemeente en de schoolbesturen moeten de belemmeringen om voor een gemengde school te kiezen zo veel mogelijk wegnemen. De gemeente start hiermee een pilotproject.

We hebben de gemeente nodig om de kloof in het onderwijs te veranderen. De belemmeringen wegnemen om voor een gemengde school te kiezen. Dat lijkt me wel iets. Een ouderinitiatief starten  zonder dat je als ouder je plek elders kwijt bent. Mensen willen uiteindelijk niets verliezen. Daar gaat het om. In het belang van de toekomst van de leerlingen. Weer twintig  jaar voortsudderen zoals nu, met een beroep op de grondwettelijke Vrijheid van Onderwijs, is geen optie. Het zal zorgen voor verdere segregatie tussen bevolkingsgroepen en dat is iets dat niemand moet willen.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.