Duurzaam verkeer

1 mei 2018
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

Op 9 maart jl. is het Verkeersdebat in de bibliotheek gehouden. Verkeersexpert en Zeistenaar Maurits van Witsen hield er een korte inleiding over hoe de mobiliteit de komende tien jaar gaat veranderen. Prikkelende stellingen waren van tevoren onder de Zeister bevolking gepeild. De avond stond onder leiding van journalist Job Boot. Het Verkeersdebat was georganiseerd door het Zeister Media Centrum van alle lokale media waaronder Zeistermagazine.

Het bleek moeilijk om over de komende tien jaar te praten. Mensen praten meer over het verleden. Maar we kunnen er niet omheen. Het verkeer gaat de komende jaren op de schop. De mobiliteit is in rap tempo aan het veranderen. De auto is niet meer dominant aanwezig. We moeten toe naar een ander, meer duurzaam verkeer. Hoe gaat dat eruit zien in Zeist?

Op Zeistermagazine.nl was in april de stelling van de maand: Binnen de bebouwde kom moet Zeist de snelheid beperken tot maximaal 30 km. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 46% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 54% dat niet is. Een kleine meerderheid vindt dat er in de bebouwde kom meer onderscheid gemaakt moet worden tussen woonstraten (30 km/h) en doorgaande wegen zoals op de Utrechtseweg en de Panweg, waar de snelheid wel 50 km/h zou kunnen blijven.

Ik zag een artikel in Trouw (van 10 maart 2018) van Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond genaamd “Geef fiets ruimte, verlaag snelheidslimiet”. In een korte serie geeft Trouw stem aan mensen buiten de politiek. Een oproep aan gemeentebestuurders om prioriteit te geven aan dit gezonde en duurzame verkeer.
Wat houdt dit in? We moeten toe naar een andere manier van vervoeren. De auto was jarenlang de heerser van het verkeer. We zullen meer ruimte moeten geven aan andere vervoersmiddelen. Er moet meer ruimte komen voor voetgangers, kleine elektrische auto’s en in het bijzonder de fiets. Dat kan door fietspaden te verbreden en door in te zetten op meer fietsstraten waar de auto te gast is.

De fiets is bezig met een opmars. We hebben in ons land een uniek verkeerssysteem met gescheiden fietspaden. Er komen steeds meer licht elektrische en zelfrijdende voertuigen die op dit moment ook vaak op de fietspaden een plek krijgen. Die fietspaden zijn niet ontworpen voor de nieuwe, vaak brede medegebruikers. Dit loopt uit de hand.
Die nieuwe voertuigen kunnen zich mengen met het autoverkeer. Maar dan moet wel de snelheid omlaag binnen de bebouwde kom. Traditionele fietsers kunnen blijven gebruik maken van de fietspaden.

Een citaat uit het artikel van Saskia Kluit: “Op dit moment behoort al ongeveer 80% van de straten binnen de bebouwde kom tot een 30 km-zone. Zo’n lagere snelheid kan, naast het stimuleren van fietsen, meer dan honderd dodelijke verkeersongevallen per jaar voorkomen. Bovendien kan dit de bereikbaarheid vergroten en de ruimte in de stad beter verdelen.”

Zij pleit voor meer ruimte voor duurzaam verkeer. Dat moeten de gemeenten mogelijk maken. Om te beginnen de snelheidslimiet verlagen. Er zullen meer 30 km-zones moeten komen. Ook in Zeist. Waar de auto te gast is……
 

Comments

Een prima idee om 30 km de standaardsnelheid te maken in woonwijken. Feitelijk is dit op veel plaatsen in Zeist al het geval. Maar de realiteit is anders. Vrijwel nergens houden automobilisten zich aan die maximumsnelheid. Als ik op de Paltzerweg in Den Dolder keurig 30 km/u rijd, word ik met enige regelmaat ingehaald door ongeduldige automobilisten. Waarom kan er niet gehandhaaft worden in 30 km gebieden? Met alle moderne technologie moet dat toch een fluitje van een cent zijn. En gebruik de opbrengsten die in de beginperiode behoorlijk hoog zullen zijn om de infrastructuur voor langzaam verkeer verder te verbeteren.

Ik raad de heer Spaargaren en ook Hans Snel aan een brief te schrijven naar verantwoordelijk Burgemeester Koos Janssen, Die heeft een grote prullebak ... die wekelijks geleegd wordt.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.