“Niets over ons zonder ons”

1 november 2017
tekst: Ans Pereboom, foto: Pixabay

Ergens lunchen of vergaderen. Naar een Nederlandstalige film gaan als je slechthorend bent of een afspraak bij de notaris als je doof bent. Een restaurant online reserveren met je lief als je licht verstandelijk beperkt bent. Staat u er wel eens bij stil hoe zij er moeten komen en of zij eigenlijk wel binnen kunnen komen. Vraagt u zich wel eens af of u naar het toilet kunt, hoe u een deur opent, op de eerste verdieping komt, dat is voor de meeste van ons vanzelfsprekend.

Voor mensen met een beperking zit het dagelijkse leven vol grote en kleine hindernissen. Hindernissen kunnen fysiek zijn, maar ook sociaal of gewoon een gebrek aan heldere informatie. Deze hindernissen zijn soms met kleine aanpassingen of creativiteit te verhelpen. Mensen hebben een beperking en verschillen daarin, maar het is de manier hoe de samenleving is ingericht waardoor obstakels worden gemaakt.

Madurodam was eind september het decor van de kick-start van verkiezing voor meest toegankelijke gemeente van Nederland. Nederland ratificeerde ruim een jaar geleden het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Sindsdien heeft iedereen in ons land wettelijk het recht om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. De vraag is in hoeverre het verdrag inmiddels wordt waargemaakt. De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland maakt de ervaringen van mensen zichtbaar: welke gemeenten in ons land zijn al drempelvrij en waar stuiten mensen met een beperking nog te vaak op hindernissen?

Woerden is een voorbeeld gemeente waar een inclusie traject is gestart. Opvallend detail hierbij is, dat de wethouder niet met haar collega wethouders het café in kon, omdat ze in een rolstoel zit en toen vielen pas bij haar collega’s de schellen van de ogen.

Ook in Zeist is nog het nodige werk te verrichten. Het is belangrijk dat inwoners, winkeliers, (horeca-) ondernemers, sportverenigingen en de gemeente zich bewust worden van deze hindernissen. Want dan kan er gezocht worden naar oplossingen. Begin oktober was het de Week van de toegankelijkheid. Het Gehandicapten Patiënten Platform Zeist, GPPZ, bezocht een aantal horeca gelegenheden in Zeist. Vorig jaar voldeed slechts één horeca gelegenheid aan hun criteria voor toegankelijkheid! Dit jaar reikte het GPPZ een plaquette uit aan de brasserie van Slot Zeist als 2e (!) horeca gelegenheid in Zeist waar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking goed geregeld is. Toegankelijkheid is dus nog lang niet vanzelfsprekend.

Daarom hebben de partijen GroenLinks, de PvdA en Seyst.nu het initiatief genomen om in Zeist meer en brede bekendheid te geven aan het VN Verdrag voor mensen met een beperking en de gemeente op te roepen een zogenaamde inclusie agenda op te stellen samen met ervaringsdeskundigen. Ze vragen de gemeenteraad een nulmeting te doen en een activiteitenplan op te stellen met een prioriteiten volgorde. In de begroting moet er dan geld voor gereserveerd worden en elk jaar moet de agenda opnieuw vastgesteld worden. De raad praat op 2 november over het initiatief en neemt op 12 december een besluit.

Wat is uw ervaring met de hindernissen in Zeist? U kunt de toegankelijkheid van Zeist beoordelen via een korte online vragenlijst: Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. De verkiezing is een gezamenlijk initiatief van de campagne Nederland Onbeperkt en de app en website Ongehinderd. De vijf best presterende gemeenten worden onderworpen aan een verdiepend onderzoek op de levensdomeinen wonen, werken, leren en vrije tijdsbesteding. Uit die vijf wordt de meeste toegankelijke gemeente van Nederland gekozen.

Ga naar www.mtg2018.nl en beoordeel uw gemeente Zeist. U heeft nog tot eind november de tijd om de vragenlijst in te vullen. U maakt kans op een toegankelijk dagje uit als u de vragenlijst invult!

Het initiatiefraadsvoorstel is hier te vinden: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5810635/1/17RV071_RV_Initiatiefvoorstel_GroenLinks-PvdA-Seyst_nu_Zeist_toegankelijk 

Artikel: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.