De waarde van naar de stembus gaan

23 januari 2022
tekst: Henny Fokkema; foto: Pixabay

 

Ik sta alleen, geen God of maatschappij
die mijn bestaan betrekt in een bezield verband,

Hendrik Marsman

 
Het zal aan het begin van de middag geweest zijn dat er werd aangebeld. Het was zaterdag, dus een dag om heerlijk lang in bed de krant en een boek te lezen. In duster liep ik naar de bel. Een allervriendelijkste mevrouw stond voor de deur en vertelde aan te bellen namens de VVD in Zeist.   

Ik was blij verrast iemand voor de politieke zaak in Zeist aan de deur te zien. In maart kiezen we de leden voor een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is een niet te onderschatten, democratisch gekozen bestuursorgaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen worden de leden van de gemeenteraad gekozen. Hierdoor kunt inwoners van Zeist invloed uitoefenen op de belangrijke keuzes die er binnen de gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Na de verkiezingen wordt in overleg met de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders samengesteld. Dit nieuwe college wordt met uitzondering van de burgemeester samengesteld uit de nieuwgekozen gemeenteraad. In een heel enkele geval kan het gebeuren dat er een wethouder opstaat die op de kandidatenlijst van de gemeenteraad ontbreekt, maar dit wordt meestal als ondemocratisch ervaren en gebeurt zelden.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raadsleden bepalen de komende vier jaar het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld onderwijs, woningbouw, de hoogte van de onroerendgoedbelasting en de rioolbelasting, de inrichting van het centrum, enz. Andere taken van de raadsleden zijn: controleren of het college van burgemeester en wethouders het voorgestane beleid van de gemeenteraad goed uitvoert en de begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren. Samengevat: het maakt voor de inwoners van Zeist veel uit welke partij in Zeist de grootste wordt en welke partijen in het college het voor het zeggen krijgen. Naar de stembus gaan voor de verkiezingen van de gemeenteraad is dus voor elke inwoner van groot belang.  

De vriendelijke mevrouw vroeg mij namens de VVD of ik in Zeist dingen veranderd zou willen zien? Al babbelend schoten mij de regels van de in Zeist geboren dichter Hendrik Marsman opnieuw te binnen. Als antwoord op haar vraag stak ik als sociaaldemocraat van wal met dat ik Zeist economisch gezien een soort kastenstelsel vind en dat ik het betreur dat door de neoliberale obsessie met individueel geluk lokaal een bezield verband niet van de grond komt.  

Ze vroeg mij naar een voorbeeld waarin een aanzet tot een bezield verband, een gemeenschapsgevoel werkelijkheid zou kunnen worden. Ook dat kon ik wel geven. Bijvoorbeeld: wat zou het mooi zijn als in Zeist vanuit bezieling en gemeenschapszin het duurzaamheidsvraagstuk een boost zou krijgen door op kosten van de gemeente alle sociale huurwoningen van zonnepanelen te voorzien, zodat de huurders van sociale huurwoningen in Zeist nul op hun energierekening krijgen en geen last hebben van de hogere energierekening. Het mes snijdt dan aan twee kanten: simpel gezegd, de duurzaamheid wordt gediend en er wordt in ons dorp voorkomen dat huiseigenaren die het gemakkelijk zelf kunnen betalen hun zonnepanelen met subsidie kunnen laten aanbrengen en dat armlastige huurders (die via de algemene belastingen meebetalen aan de subsidie) de hogere energierekening niet kunnen betalen.

Ik heb niet de illusie dat de vriendelijke mevrouw door mijn antwoord op haar vraag op een andere partij zal gaan stemmen. Hoe jammer, want juist het dorp Zeist met zijn 65.000 inwoners zou vanwege het grote vermogen en de rijkdom van de grootste groep inwoners materieel een dorpsgemeenschap kunnen zijn waar het bezield verband van de dichter Hendrik Marsman concreet gestalte kan krijgen. Een voorwaarde daarvoor is wel dat veel mensen op 16 maart aanstaande naar de stembus gaan én hun stem uitbrengen op die kandidaat-gemeenteraadsleden die de grote verschillen in rijkdom en vermogen in Zeist aanpakken en beleid voorstaan waarbij solidariteit en daadwerkelijke gemeenschapszin hoog in het vaandel staan.
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Henny schreef eerder:
De waarde van georganiseerde solidariteit (2)

Meer over het politieke systeem:
Wethouder

Volgende artikel:
Tentoonstelling in voormalige jeugdgevangenis Eikenstein

Reacties

Dat u Hendrik Marsman zo even uit de mouw schudde; een mooi gesprek in duster was dat ;-). Veel waardering voor de 'bezield verband' gedachte. Er is zoveel meer mogelijk inderdaad.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.