Lezers 2021

Op deze pagina lees je informatie over onze lezers. Dat worden er elk jaar meer!

Zeistermagazine groeit hard. Het aantal gelezen pagina's vervijfvoudigde ruim in vijf jaar tijd, van 27.000 in 2016 tot 143.000 in 2021! Ten opzichte van 2020 kwamen er in 2021 in totaal 21.000 gelezen pagina’s bij, een groei van 17 procent. Ook in 2018 kwamen er zo’n 21.000 gelezen pagina’s bij, in 2019 en 2020 was de groei zelfs nog groter.

In onderstaande grafiek is een verfijnder patroon per maand te zien. In tien van de twaalf maanden lag het aantal lezers hoger dan een jaar eerder. Alleen in mei en in december was dit niet het geval. De best gelezen maanden waren februari, maart en november.

Wie zijn dan onze lezers? In 2021 waren dit voor het eerst meer mannen dan vrouwen, zo blijkt uit de gegevens van Google Analytics. Het aandeel mannen steeg van 43 naar 54 procent.

Ook wat betreft leeftijd zien we verschuivingen in de tijd. De jongere leeftijdsgroepen (tot 45 jaar) nemen relatief af (in absolute aantallen nemen ze ook toe maar minder hard), en het aantal oudere lezers (boven de 65 jaar) neemt toe. Deze trend is al aan de gang sinds 2018, en sluit ook aan bij de vergrijzing van de bevolking van Zeist.

Eerder peilden wij al uit welke wijken de lezers afkomstig zijn (zie ook dit artikel):

Over de politieke oriëntatie van onze lezers kunt u wellicht zaken afleiden uit deze peiling.

Interessant is natuurlijk ook om te zien hóe de lezers de columns weten te vinden. Daarin zijn drie bronnen belangrijk: de nieuwsbrief, Google en Facebook. Alledrie zijn deze de afgelopen jaren sterk gestegen. Facebook nam in 2020 sterk toe, maar zakte in 2021 weer wat terug. Google groeide wel wat door, dat is ook te zien aan het feit dat vele oudere columns nog regelmatig gelezen worden, die worden vooral via Google gevonden. De nieuwsbrief nam in 2021 sterk toe en is nu de belangrijkste toeleveringsbron, vermoedelijk mede door de overstap van maandelijk naar wekelijks versturen, tegenwoordig op de maandagochtend. Links vanaf een andere website stegen in 2021 ook, net als LinkedIn. Twitter, Instagram en Pinterest spelen een kleinere rol.

Ook meten we op welk soort apparaat mensen Zeistermagazine lezen. Daar is een bijzondere trendbreuk te zien in 2021: de mobiele telefoon viel terug van tweederde van de lezers naar ongeveer de helft, en de ‘ouderwetse’ PC / laptop nam na jaren van teruggang ineens weer sterk toe. Het leest natuurlijk ook lekkerder op een groter scherm.

Tenslotte, of vooral, is natuurlijk interessant wélke columns het meest gelezen worden. Zie daarvoor onze top-100.

 
Zie ook de eerdere lezersoverzichten van 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016.