De Hoeksteen Fairtrade kerk

1 september 2015
tekst: werkgroep fairtrade, foto: Kees Linnenbank
 

Op zondag 26 april is het predikaat fairtrade uitgereikt aan de Protestantse kerk De Hoeksteen in Austerlitz. De dienst stond in het teken van fairtrade: dominee Lydia van Ketel zette fairtrade tegenover armoede in de wereld. Na de dienst  is het juryrapport en het predikaat uitgereikt aan de lector Cora van der Velde. Dat gebeurde door Cor Doelwijt en Jan Hortensius van de werkgroep fairtrade van de gemeente Zeist. Het naambord is overhandigd aan de kerk.

Tijdens de dienst in de kerk werd veel aandacht besteed aan fairtrade. Dominee Lydia van Ketel zei in haar preek ondermeer het volgende. Als iedereen deelt, hoeft niemand honger te leiden. Wat kan er schoner en wat kan er eerlijker zijn? Fairtrade is een stap in de goede richting. Vrijwilligers die werkzaam zijn in kerken, wereldwinkels en elders besparen de maatschappij veel geld. Uit een in Rotterdam uitgevoerd onderzoek blijkt het om 120 miljoen euro te gaan. Zou dit bedrag landelijk worden doorgetrokken, dan is er sprake van een maatschappelijk rendement van ruim 3 miljard euro. Het zou wat zijn als maar een kwart van dit geld naar de arme mensen (boeren) in de derde wereld zou gaan. We zouden dan een stap kunnen maken in de goede richting. Fairtrade kan die stap zetten. Kwetsbare mensen zijn altijd afhankelijk van mensen die het beter hebben. We moeten deze mensen niet vergeten of er te snel over oordelen omdat wij het wel beter weten. Ook met kleine(re) stappen kunnen we veel bereiken. Als we ons blind staren op het grote wereldwijde armoedeprobleem, kunnen we moedeloos worden en doen we uiteindelijk niets. Nee, als we niet afwachten op anderen maar binnen onze eigen (beperkte) mogelijkheden actie nemen, zijn we goed bezig. Zie ook het fairtrade worden van die kleine kerkgemeenschap in Austerlitz.

De Hoeksteen heeft ruim voldaan aan de drie gestelde criteria zoals vermeld in het juryrapport. De jury wees vooral op de 'fairselfie' actie van de diaconie van De Hoeksteen. Het maken van een selfie en deze te plaatsen op facebook. De winnaar van deze actie viel in de prijzen: een boodschappentas vol fairtradeproducten. Fairtradewijn wordt ook gebruikt bij het avondmaal in de kerk.

Hiermee is De Hoeksteen de derde kerk in Zeist die fairtrade geworden is na de Protestantse kerk in Zeist-West en de Evangelische Broedergemeente. Fairtrade betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product. 

Meer informatie: www.fairtradezeist.nl

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.