Duurzame scholen

1 oktober 2017
tekst: Steven Spaargaren

Scholen hebben te maken met een nieuwe trend: duurzaamheid. Een maatschappelijke trend die in de hele samenleving aan de gang is. Veel initiatieven komen op de school af. Dat geldt voor het hele onderwijs. Een scala van activiteiten zijn het gevolg: van voedsel tot en met bouwen. Wat wordt er in feite verstaan onder duurzaamheid?

Op Zeistermagazine.nl was in september de stelling van de maand: Scholen moeten verplicht worden hun bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving te leveren. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 66% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 34% dat niet is. De meerderheid vindt dat scholen verplicht moeten worden hun bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving te leveren.

Duurzaamheid is een breed begrip. Maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.
Door het kijken naar de ecologische voetafdruk kan je bepalen hoeveel ruimte er per persoon nodig is om alles wat die persoon verbruikt te produceren.
‘Duurzame ontwikkeling’ is het kernbegrip in het rapport ‘Our Common Future’ dat in 1987 werd uitgebracht door de VN-Commissie Brundtland. Dit rapport staat ook wel bekend als het Brundtland-rapport, genoemd naar de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland.

In de jaren zeventig studeerde ik opvoedkunde in Amsterdam. Ik heb toen het doctoraal bijvak milieukunde gedaan. Ik was daar een heel seizoen mee bezig. Het vak was interdisciplinair, er kwamen allerlei studenten op af. Daar heb ik veel van geleerd! Vooral van studenten van de bèta wetenschappen. Een andere manier van denken. Een brede kijk op de wereld.

Twee actuele voorbeelden uit de Zeister praktijk. In juni vond de startbijeenkomst van het Zeister Eco-Schoolsproject in de raadzaal plaats. Vijf middelbare scholen zijn er concreet mee aan de slag: het Christelijk College Zeist, het Seyster College, het Openbaar Lyceum Zeist, de Stichtse Vrije School en het Motessori Lyceum Herman Jordan.
Onlangs zijn maar liefst 17 scholen op 21 locaties gestart met afval scheiden. Het gaat om het basisonderwijs. Alle deelnemende scholen ontvangen een startpakket met voorlichtingsmaterialen, een afvalspel en een educatie-aanbod gericht op drie leeftijdsgroepen.

Het gaat bij duurzaamheid om meer dan afval scheiden. Dat zullen we de kinderen duidelijk moeten maken. Het is veel breder. Scholen vertegenwoordigen de komende generaties. Je zou kunnen pleiten voor een project of vak als duurzaamheid. Die duurzaamheid is niet meer te stoppen. In het belang van onze kinderen! 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.