Mogen er twee windmolens komen langs de A12 bij Zeist?

Ja, windmolens zijn een eeuwenoud Hollands cultuurgoed
5% (15 stemmen)
Ja, Zeist moet ook haar aandeel nemen in de opwek van duurzame energie en de opgave niet naar anderen afschuiven
48% (135 stemmen)
Nee, liever niet, ter compensatie mogen in Zeist de energietarieven omhoog
1% (3 stemmen)
Nee, niet in Zeist, er zijn betere opties zoals aan de kust of het dunner bevolkte Groningen
8% (23 stemmen)
Nee, windmolens zijn een achterhaald concept (te weinig opbrengst en teveel milieuschade)
37% (103 stemmen)
Aantal stemmen: 279

Reacties

Begin nou eerst eens met alle (gemeentelijke) daken en die op bedrijventerreinen vol te leggen met zonnepanelen.
Gebruik daarvoor het geld dat naar die (paar) eigenaren van windmolens -als verdienmodel - gaat....

Met zonnepanelen alleen komen we er niet. We hebben ook 's nachts stroom nodig en als het koud en bewolkt is. Stroom kun je niet makkelijk bewaren. Accu's zijn duur en zeer milieu-belastend. Daarom is het onvermijdelijk dat we ook windenergie inpassen in onze omgeving. Dat is misschien lastig en vervelend, maar onvermijdbaar.

Je moet ergens beginnen. Dan is het maximaal uitnutten een goed begin. Er ligt nog zoveel onbenut dak braak, maar nee blijkbaar trekt de gemeente liever een grote broek aan met dat plan voor kolossale windmolens. Lekker makkelijk. Overigens zijn die molens ook niet zo efficiënt. Alsof het hier 24 uur per dag waait....

En begin maar eens echt efficiënt zonnepanelen aan te brengen.

Er is geen tijd om met het één te beginnen en dan pas het ander. Ook SUV's moeten verboden worden.

Zet die Molens bij kamp Zeist. Het is een hoog punt waar veel wind staat voor de Molens. Verder heeft niemand daar last van, omdat daar weinig mensen wonen en de molens buiten de woongrenzen staan.

Er zijn genoeg dunbevolkte of lege gebieden in Europa en daarbuiten waar grote windparken kunnen worden aangelegd met steun vanuit Nederland en waar die gebieden profijt van kunnen hebben. We moeten af van het zotte idee dat Nederland volledig zelfvoorzienend zou kunnen zijn. Als dat zou moeten zullen er maar weinig mensen in dit land kunnen leven. Vergeet niet dat t.a.v vele andere producten en diensten Nederland al aan de wereld levert. Op het gebied van energie zouden we in Nederland en zelfs per gemeente zelfvoorzienend moeten zijn? Dat gaat onherroepelijk ten koste van de omgeving, de leefbaarheid voor mens en dier en de gezondheid van de inwoners.

Windmolens plaatsen langs het militair oefenterrein Leusder hei, bij kamp Zeist.
Een plek met zeer veel wind door de hoogte en die zullen niet erg storend zijn, omdat ze uit het zicht zijn en in de buurt weinig woningen zijn.

Geen windturbines in De Groene Driehoek.
Turbines van de hoogte die Gemeente Zeist voor ogen heeft zijn niet gewenst.
Deze zullen veel overlast geven en schade aan richten aan bewoners in de omgeving en het leefmilieu van diverse dieren.
Het aanzicht van dit mooie stukje landelijk gebied zal worden aangetast door deze horizonvervuilende windturbines.
Dus kort omschreven NEE GEEN WINDTURBINES LANGS DE A12.
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bewoners die te dicht in de buurt wonen diverse klachten ontwikkelen.

eh laten we denken aan groene energie dus aardgas genoeg uit Noorwegen en Rusland. Dan later technieken toepassen.

Natuurlijk zou het fantastisch zijn dat alle particuliere daken, die van bedrijven, gemeenten en maatschappelijk e instellingen (waar het kan) zijn volgelegd met panelen. Maar dat is niet genoeg. En dat weten we al 10 jaar, waarom liggen ze er nog niet? Een wettelijke verplichting zou een uitkomst zijn.

Natuurlijk zou het ook fantastisch zijn om te kijken naar meer alternatieve (vriendelijker) windmolens die passen bij de natuurlijke omgeving. En naar een manier van energieopwekking die zo weinig mogelijk natuurwaarden schaad, sterker nog, die verschillende functies optimaal combineert. Daar zijn kansen.

Gemiddeld zijn er 9 windmolens per gemeente nodig in Nederland (zie laatste rapport Urgenda). Exacte gegevens ken ik niet, maar duidelijk is dat er een flinke opgave ligt. En daar willen we als Zeister bewoners toch graag zelf mede de regie over nemen en zeker mede eigenaar gaan worden van dergelijke grootschalige opwek. Dus wordt lid van De Zeister Energie Cooperatie.

Als Zeist zo graag mega windturbines wil plaats ze dan ook in Zeist en niet op de rand van Odijk ..Het hele dorp Odijk valt dan binnen de overlast van deze windturbines. Doe niet net alsof Zeist dan zijn bijdrage levert want de volledige lasten komen te liggen op de inwoners van Odijk. Dit is ronduit asociaal!!!

De credits van de windmolens naar Zeist en de overlast naar Odijk. Daar is een woord voor: asociaal.
Dat er uberhaupt bestuurders zijn die dit overwegen, schandalig.
Wellicht een tip voor de gemeente Utrecht: 2 windmolens net ten noorden van van Nijenheim en Brugakker. Wat vindt Zeist daarvan?

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.