Er dreigen tekorten op de gemeentelijke begroting. Wat moet de gemeente doen?

Comments

Ozb belasting verhogen heeft geen zin. Het ligt niet aan de inkomsten maar aan her onverantwoord besteden/ weggooien van geld.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.