Zwemlessen in zwembad Dijnselburg

1 maart 2017
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

Op 8 november van het vorig jaar is in de gemeenteraad een motie unaniem aanvaard bij de begroting 2017 over het zwemdiploma A voor ieder kind. Alle politieke partijen hebben de motie ondersteund. De motie verzoekt het college van B&W met een voorstel te komen om gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimum hun kinderen naar zwemles te sturen. Hoe is het verder gegaan? Wat er is van terecht gekomen?

Op Zeistermagazine.nl was in februari de stelling van de maand: Ieder kind heeft recht op een zwemdiploma, desnoods met hulp van de gemeente. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 93% van de lezers is het daar mee eens, terwijl slechts 7% dat niet is. Een grote meerderheid van de lezers vindt dat ieder kind recht heeft op een zwemdiploma, desnoods met hulp van de gemeente.

In Zeist wordt voor kinderen een budget gereserveerd van maximaal € 200,- per jaar in de Geld Terug Regeling. Er kan geld worden teruggevraagd voor diverse activiteiten. Het is voor ouders met een minimum-inkomen (zowel werkenden als uitkeringsgerechtigden) bijna onmogelijk om van dit bedrag zwemles te betalen. Een leskaart voor kleuters van 4 tot 5 jaar voor 8 zwemlessen van ½ uur kost 45 euro. Die zwemlessen zijn gewoon te duur voor bepaalde groepen.

Het CDA krijgt steeds meer signalen uit de maatschappij dat ouders uit Zeist hun kinderen niet naar zwemles brengen, omdat de zwemlessen te duur zijn voor deze groep. De motie vindt dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor kinderen uit de doelgroep van minima (en voor vluchtelingen).
Gemiddeld haalt een kind na 1 jaar het zwemdiploma A.

Het nieuwe CDA-lid Noreddine El Mansouri wist de raad ervan te overtuigen om een regeling te maken die elk kind toegang biedt tot zwemles. Het college wordt verzocht om voor 1 januari 2017 met een voorstel te komen naar de gemeenteraad. Die regeling komt er nu aan. Dat lijkt me belangrijk voor alle kinderen en hun ouders.

De uitvoering van de motie wordt meegenomen in het nieuwe Minimabeleid. Een besluit hierover staat gepland in de raad van 28 maart. De bedoeling is dat het nieuwe Minimabeleid per 1 juli ingaat. Dan weten we of alle kinderen zwemlessen kunnen gaan volgen.

We leven in een waterrijk land. Zwemmen is een vaardigheid die niet iedereen beheerst. Er zijn financiële belemmeringen die de gemeente kan oplossen. Gezinnen met onvoldoende geld om zwemlessen te betalen voor hun kinderen moeten geholpen worden. Zeist heeft een mooi zwembad en zwemverenigingen die daar graag aan bijdragen. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Zodat ieder kind kan leren zwemmen!
 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.