Maatschappelijke dienstplicht

1 juli 2017
tekst: Steven Spaargaren

Maatschappelijke dienstplicht voor jongeren is een voorstel dat door het CDA gedaan is bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een dienstplicht voor jongeren om iets terug te doen aan de samenleving. Een nieuw initiatief. De plicht zou voor alle jongeren moeten gelden. Het staat los van de militaire dienstplicht. Wat moeten we ons erbij voorstellen?

Op Zeistermagazine.nl was in juni de stelling van de maand: Voor zowel jongens als meisjes moet er een maatschappelijke dienstplicht komen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 63% van de lezers is het daar mee eens, terwijl slechts 37% dat niet is. De meerderheid van de lezers vindt dat er voor jongeren een maatschappelijke dienstplicht moet komen.
  
Het idee gaat terug tot Pim Fortuyn die voorstander was van een algemene dienstplicht voor jongeren rond 18 jaar. Niet als goedkope arbeidskrachten maar met als doel: “Het leren omgaan met mensen van verschillende sekse, geaardheid, sociale afkomst en etnische achtergrond”. Dit alles ter voorbereiding op een volwaardige positie in de Nederlandse samenleving. Het gaat om het Nederlanderschap inhoud te geven en de natievorming te verstevigen. Dat kun je leren.

Het is een reactie op het individualisme dat steeds meer de kop opsteekt. De samenleving is een zaak van rechten en plichten. Jongeren zouden meer moeten focussen op de plichten. Het voorstel van het CDA wordt door steeds meer partijen ondersteund.

Laten we bij de jongeren beginnen en hen oproepen een bijdrage te leveren. Dat zou voor alle jongeren gelden: zowel jongens als meisjes. Een aantal maanden werken in bijvoorbeeld een zorginstelling of een natuurorganisatie in de regio. Zoals in Zeist vrijwilligerswerk bij Meander, manusje van alles in een verzorgingshuis, buddy bij jongeren in een van de Zeister jeugdinstellingen. Dingen doen die je niet gewend bent.

Dat doet me denken aan de tijd dat ik opgeroepen werd voor een keuring van militaire dienst. Ik was toen 18 jaar en was voorbereid door mijn vader. Ik ging speciaal naar een kamp voor potentiële dienstweigeraars op Texel om mij te scholen. Het gevolg was dat ik eerst tijdelijk en een jaar helemaal afgekeurd werd. Ik zou anders vervangende dienstplicht hebben gedaan zoals werken op Kamp Vledder.

Deze ervaring tekent mij nog steeds. Ik ben een pacifist. Geweld is geen oplossing. Een maatschappelijke dienstplicht moeten we los zien van het leger. Dan wordt het echt een nieuw initiatief. Ik zie zo’n maatschappelijke dienstplicht wel zitten. Voor zowel jongens als meisjes. Niet vrijwillig maar verplicht. Anders heeft het geen zin.
Ik ben benieuwd hoe dit bij de formatie valt.

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.