Beroep gemeente Zeist A28

1 februari 2017
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

Op 17 januari heeft het college besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van de minster over de verhoging van de snelheid tot 130 km op de A28. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind december besloten de voorgenomen snelheidsverhoging door te zetten. Dat beroep is inmiddels ingediend bij de rechtbank Midden Nederland. Eerder diende de gemeente Zeist een zienswijze in.

Op Zeistermagazine.nl was in januari de stelling van de maand: Gemeente Zeist moet in beroep gaan tegen het besluit van de minster de maximale snelheid te verhogen tot 130 km op de A28 bij Zeist.
Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 65% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 35% dat niet is. Een meerderheid van de lezers vindt dat gemeente Zeist in beroep moet gaan tegen het besluit van de minister over de verhoging tot 130 km op de A28.

Gemeente Zeist heef vooraf contact opgenomen met de Omgevingsdienst de ODRU om te beoordelen of het zin had om in beroep te gaan en met welke argumenten. Ook is overleg geweest met de buurgemeenten die eveneens een zienswijze hebben ingediend. Met het doel om te komen tot een gezamenlijk standpunt.

De argumenten zoals opgenomen in de zienswijze blijven gehandhaafd. Daarnaast baseert men zich op de volgende gronden:
* Het besluit van de minster is onvoldoende voorbereid;
* Bewoners nabij de A28 ondervinden al langdurig geluidshinder;
* Het advies vanuit de landelijke GGD en WHO wordt absoluut niet gerespecteerd;
* De huidige snelle groei van het verkeer rechtvaardigt een meer anticiperende houding van de minister.

Snelheidsverhoging zal leiden tot meer geluidsoverlast voor omwonenden en een verslechtering van de luchtkwaliteit door een toename van fijnstof en CO2.
Enkele jaren geleden ging de snelheid op de A28 al omhoog van 100 naar 120 km per uur overdag en 130 km per uur ’s nachts.

De wijk Vollenhoven met meer dan 4000 inwoners grenst direct aan de snelweg. GroenLinks heeft tijdens een werkbezoek aan de wijken Verzetswijk, Indische Buurt en Valkenbosch op 24 en 25 juni 2016 veel klachten over de A28 ontvangen. Door een verdere verhoging van de maximumsnelheid overdag zal deze overlast verder toenemen.

We moeten een grens trekken. De maximumsnelheid is zo’n grens. Daarbij hebben we de overheid nodig. De stroom auto’s gaat maar door. Dag en nacht. Men gaat weer steeds harder rijden. Je zal er maar in de buurt wonen.
De gemeente Zeist heef er goed aan gedaan om beroep aan te tekenen. We zullen zien wat dit oplevert!
 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.